+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slideKOMORSKA MREŽAPrivredne komore u F BiH

Naziv i adresa Predsjednik Telefon FAX
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva br.10
71000 Sarajevo
Mirsad Jašarspahić, predsjednik
mr.sc.Marko Šantić, potpredsjednik
+387 33 217 782 +387 33 217 783
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine – Ured Mostar
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar
+387 36 332 963 +387 33 332 966
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije br. 8
71000 Sarajevo
Muamer Mahmutović +387 33 250 190 +387 33 250 138
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
Mehmedalije Tarabara br. 15
72000 Zenica
mr.sci. Diana Babić +387 32 465 851 +387 32 465 852
Kantonalna privredna komora Tuzla
Trg slobode bb
75000 Tuzla
Nedret Kikanović +387 35 369 550
+387 35 369 560
+387 35 369 552
Privredna komora Unsko-sanskog kantona
Trg Maršala Tita bb
77000 Bihać
Enes Ružnić +387 37 316 351 +387 37 316 351
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona
Seada Sofovića Sofe bb
73000 Goražde
Dževad Terović +387 38 227 644 +387 38 227 644
Gospodarska komora Županije posavske
III Ulica br. 25
76270 Orašje
Vlado Župarić +387 31 713 565 +387 31 713 565
Gospodarska komora Zapadno-hercegovačke županije
Fra Grge Martića bb (zgrada Županije)
88240 Posušje
Zdenko Grbavac +387 39 682 246 +387 39 682 248
Gospodarska komora Hercegbosanske županije
Trg Kralja Tomislava bb
80101 Livno
Ivo Čavar +387 34 203 613 +387 34 202 256
Privredna komora Srednje-bosanskog kantona Jajce
Zgrada općine
70101 Jajce
Asim Gradinčić +387 30 658 678 +387 30 658 678
Privredna / Gospodarska komora Hercegovačko-neretvanske županije
Ante Starčevića bb
88000 Mostar
Perica Jurković +387 36 333 593 +387 36 333 594
Privredne komore u RS

Naziv i adresa Predsjednik Telefon FAX
Privredna komora Republike Srpske
Đure Daničića broj 1/2
78000 Banja Luka
Borko Đurić +387 51 215 744
+387 51 215 833
+387 51 215 565
Područna privredna komora Banja Luka
Đure Daničića broj 1/2
78000 Banja Luka
Goran Račić +387 51 215 998
+387 51 215 987
+387 51 215 510
Područna privredna komora Bijeljina
Stefana Dečanskog b.b.,
76300 Bijeljina
Prof. dr Anto Gajić,
dipl.. inž. maš.
+387 55 240 460 +387 55 228 031
Područna privredna komora Doboj
Srpskih sokolova br. 1
74000 Doboj
Radovan Pazurević +387 53 310 113 +387 53 310 111
Područna privredna komora Trebinje
Svetosavska br. 22
89101 Trebinje
Dušan Koljibabić +387 59 260 040 +387 59 260 040
Područna privredna komora Istočno Sarajevo
Dobroslava Jevđevića bb,
71420 Pale
Milomir Draganić +387 057 226 380
+387 057 226 381
+387 57 226 378
Privredna komora BD

Naziv i adresa Predsjednik Telefon FAX
Privredna komora Brčko Distrikta BiH
Cvijete Zuzorić bb
76100 Brčko
Sanela Hadžajlić +387 49 217 556
+387 49 216 116
+387 49 216 116

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se