+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo Projekti

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ima značajno iskustvo na polju pripreme i implementacije projekata.

Redovne aktivnosti komore uključuju: informisanje privrede o aktuelnim pozivima, organizovanje Info dana, seminari za pripremu projektnih aplikacija, podrška privrednim društvima za pronalaženje potencijalnih partnera, stručno osposobljavanje i pomoć u pripremi projektnih ideja.

Značajniji projekti koje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona do sad uspješno implementirala:

novosti-vijesti

Rezultati javnog poziva sa rang listom projekata za sufinansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća

Na osnovu člana 142. Statuta Grada Bihaća (Službeni glasnik Grada Bihaća broj 13/15, 15/18, 12/22) i člana 22. stav (1) Odluke o načinu odabira i praćenju realizacije projekata organizacija civilnog društva (Službeni glasnik Grada Bihaća br. 3/23 i 5/23),  Gradonačelnik ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području Grada Bihaća za 2024. godinu

Javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području Grada Bihaća za 2024. godinu. Predmet javnog poziva je sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje   Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske  ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni natječaj za grant sredstva u 2024. godini Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Objavljen početak Programa sufinansiranja samozapošljavanja "Druga prilika 2024"

Obavještavamo sva zainteresirana nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje USK Bihać da će Program sufinansiranja samozapošljavanja „DRUGA PRILIKA 2024“ biti objavljen dana 20.05.2024. godine (ponedjeljak). Javni poziv će biti otvoren 3 (tri) dana od  20.05.2024. - 22.05.2024. ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Objavljen početak Programa sufinansiranja "Služba u saradnji sa poslodavcima 2024"

Obavještavamo sve zainteresovane poslodavce da će Javni poziv - Program sufinansiranja zapošljavanja „SLUŽBA U SARADNJI SA POSLODAVCIMA 2024“ biti objavljen dana 21.05.2024. godine (utorak). Javni poziv će biti otvoren 3 (tri) dana od  21.05.2024. - 23.05.2024. godine u periodu od 08h – 13h. Svi ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2024. godinu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ,,Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2024. godinu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Obavještenje o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2024. godini

Na osnovu člana 16. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2024. godinu

Cilj Javnog konkursa je prikupljanje projektnih prijava po programskim aktivnostima (LOT-ovima) za raspodjelu sredstava Fonda u vidu finansijske pomoći. Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 16.516.766,00 KM. U nastavku je tekst JAVNOG KONKURSA, ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva u poljoprivredi iz Budžeta Grada Bihaća

Na osnovu člana 52.tačka c) i člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15 ,13/18 i 12/22), a u vezi sa članom 4.tačka 2) i članom 5. Pravilnika o kriterijima , načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za proizvodnju povrća , jagodičastog voća i cvijeća po m2 zatvorenog prostora (plastenici/staklenici) na području Grada Bihaća u 2024. godini

Na osnovu člana 52, tačka c) i člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 13/15, 13/18 i 12/22), a u vezi sa članom 4. i 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Mjera Tražim poslodavca 2024 od 13.5.2024. godine

Obavještavamo fizičke osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2024 biti otvoren 13, 14. i 15.5.2024. godine u periodu od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje (TP1) bit će dostupan ...

Pogledaj više

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se