+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo Projekti

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ima značajno iskustvo na polju pripreme i implementacije projekata.

Redovne aktivnosti komore uključuju: informisanje privrede o aktuelnim pozivima, organizovanje Info dana, seminari za pripremu projektnih aplikacija, podrška privrednim društvima za pronalaženje potencijalnih partnera, stručno osposobljavanje i pomoć u pripremi projektnih ideja.

Značajniji projeti koje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona do sad uspješno implementirala:

novosti-vijesti

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata osnovanih u 2019.godini

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/06 i 51/09), člana 10. i člana 25. Statutarne Odluke („Službene novine Grada Cazina“, broj: 1/17), ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv za učesnike na obuku za mlade preduzetnike i socijalne inovatore

U okviru projekta „Inovacijsko i medijsko partnerstvo za akciju, saradnja i transformaciju na Zapadnom Balkanu (EU-IMPACT-WB)“ koji realizuje Omladinski komunikativni centar iz Banjaluke u partnerstvu sa još četiri zemlje Zapadnog Balkana, a koji finansira Evropska unija, raspisuje se poziv za učesnike na obuku za mlade preduzetnike ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za program “Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“

Na osnovu Programa poticaja privredi za 2019. godinu i Odluke o usvajanju Programa poticaja privredi za 2019. godinu br. GV-05-140 od 04.07.2019. godine, kao i Smjernica za podnosioce prijava za Program poticaja za 2019. godinu, Gradonačelnik Bihaća raspisuje: Javni poziv za odabir korisnika poticajnih ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2020. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini je objavila godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2020. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 18.10.2019. godine.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Federalni zavod za zapošljavanje otvorio drugi krug javnih poziva za 2019.godinu

Obavještavamo Vas da je Federalni zavod za zapošljavanje otvorio drugi krug javnih poziva za 2019.godinu za sve, već poznate, mjere ( Prilika za sve, Prvo radno iskustvo, Zapošljavanje žena, Tražim poslodavca, Doprinosi 500 itd).

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za predlaganje i odabir programa i projekata Kapitalnih grantova u oblasti kulture koji će se sufinansirati iz Budžeta Unsko-sanskog kantona u 2019. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija ( '' Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona '' br: 9/13; 11/14; 8/15; 16/17; 25/17. i 4/19. ), te člana 41. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za subjekte male privrede i obrte

Ministarstvo privrede USK je raspisalo dva javna poziva: 1. JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava po Programu podrške razvoja subjekata male privrede i obrta ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Treći poziv za podnošenje projektnih prijedloga i – Portunus u okviru Programa EU Kreativna Evropa 2014-2020.

U okviru Programa EU Kreativna Europa 2014-2020, otvoren je treći Poziv za podnošenje projektnih prijedloga i – Portunus. Krajnji rok za prijavu prijedloga ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Inovacije i proširivanje upotrebe i vještina superračunara (HPC)”

Obavještavamo vas da je Zajednički evropski poduhvat za superračunare – Zajednički evropski projekat (The EuroHPC Joint Undertaking) raspisalo Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Inovacije i proširivanje upotrebe i vještina ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prenosa znanja

Obavještavamo vas da je u okviru Programa EU COSME 2014-2020 raspisan Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prenosa ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni natječaj – Izgradnja poduzetničkih zona i mentoring usluge

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini za projekte: Izgradnja poduzetničkih zona i Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva.

Pogledaj više

novosti-vijesti

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

USAID Diaspora invest traži kompanije zainteresovane za tehničku podršku

USAID Projekat "Diaspora Invest" je otvorio novi poziv kojim traži prijave kompanija zainteresovanih za različite oblike tehničke podrške. Tehnička ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta - Granta za mlade za 2019. godinu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK je raspisalo JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava tekućeg granta - Grant za mlade za 2019. godinu iz Buždeta Unsko-sanskog kantona.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Objavljen Javni poziv za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona  je objavilo JAVNI POZIV za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda - Start-up ...

Pogledaj više

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se