+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo Projekti

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ima značajno iskustvo na polju pripreme i implementacije projekata.

Redovne aktivnosti komore uključuju: informisanje privrede o aktuelnim pozivima, organizovanje Info dana, seminari za pripremu projektnih aplikacija, podrška privrednim društvima za pronalaženje potencijalnih partnera, stručno osposobljavanje i pomoć u pripremi projektnih ideja.

Značajniji projekti koje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona do sad uspješno implementirala:

novosti-vijesti

Projekt za podršku malim i srednjim poduzećima u BiH: Biznis nakon krize

Prijave do 30.5.2020. Uslijed krize, naši biznisi su već sada “oštećeni” i kratkoročno trpimo financijske gubitke.  No, više od toga, još je jasnije da ni poslovanje nakon krize nikada viće neće biti isto. U izazovu kratkoročnog spašavanja i dugoročnog ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

EU4Business: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je danas javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Programi poticaja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

U cilju informisanja što većeg broja postojećih i potencijalnih poljoprivrednih proizvođača te drugih zainteresiranih lica o mogućnostima ulaganja u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, dostavljamo Vam web adrese na kojim se nalaze letci o pojedinačnim mjerama Programa poticaja kao i o Projektu razvoja ruralne konkurentnosti ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Produžen rok za zahtjeve za subvencije doprinosa na plate u FBiH - Prijave do 29. maja

Zamjenica premijera Federacije BiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević pozvala je sve privredne subjekte koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica da zahtjev za subvencioniranje doprinosa na minimalnu platu za april ove godine podnesu Poreznoj upravi Federacije BiH do ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv Grada Cazina za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje nabavke košnica i potrebne opreme za pčelare

Grad Cazin raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje nabavke košnica i potrebne opreme za nove pčelare i pčelare koji u svom vlasništvu imaju do 10 košnica. Svakom korisniku subvencionira se nabavka10 kompleta košnica sa dva nastavka, dvije stotine satnih osnova, ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv privatnim preduzećima i poduzetnicima Grada Cazina kojima je naredbama Federalnog ili Kantonalnog štaba civilne zaštite zabranjen ili obustavljen rad

Poziv privatnim preduzećima i poduzetnicima, sa sjedištem na području grada Cazina, kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite zabranjen ili obustavljen rad za ostvarivanje prava subvencioniranja usluga odvoza smeća, komunalne naknade ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini. Preuzmite Javni poziv ovdje: 

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dodjelu sadnica i rasadnog materijala

U skladu sa mjerama kojima će se omogućiti što efikasnije suzbijanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19, Upravni Odbor FMB-a iz Sarajeva, donio je Odluku o aktivnom uključivanju FMB-a u borbu sa potencijalnim posljedicama koje za rezultat mogu imati drastičnu humanitarnu i socijalnu ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Bosanska Krupa privrednicima subvencionira komunalne naknade i kreditne kamate

Općinsko vijeće Bosanska Krupa na vanrednoj elektronskoj sjednici, u svrhu ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, odnosno oporavka lokalne privrede, na prijedlog načelnika Armina Halitovića, jednoglasno je usvojilo dvije odluke usmjerene na privredne subjekte. Jedna se tiče privremenog subvencioniranja ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dijela plaća za mjesec april 2020. godine po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)

Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 7/20), Programa podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini  broj: 03-017-1673/20 ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Nova Kreditna linija Razvojne banke FBiH za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom "COVID-19"

Razvojna banka Federacije BiH, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19", postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz  NOVU Kreditnu liniju za likvidnost privrednicima ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv za dostavu projektnih prijedloga - USAID WHAM

Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Produžen rok za poziv za projekte civilnog društva 2020.

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje novi poziv za projekte namijenjen nevladinim organizacijama i inkubatorima. Krajnji rok za prijave je 30. april 2020. u 13 sati (zbog pandemije, rok za prijavu je pomjeren za dvije sedmice). Francuska ambasada vodi svoju strategiju saradnje u okviru političkog napretka ostvarenog približavanjem ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Grantovi Vlade Japana

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Grantovi od 10.000 dolara za eksperimentalnu ekonomiju

Međunarodna fondacija za istraživanje eksperimentalne ekonomije (IFREE) otvorio je Poziv za dostavljanje prijava za dodjelu malih grantova za promociju dobrobiti ljudi kroz eksperimentalnu ekonomiju a radi poboljšanja razumijevanja sistema razmjene. Rok za dostavljanje prijave je 01. august 2020. godine. IFREE finansira ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Projekti na temu „Misije socijalne ekonomije“

​U okviru Programa EU COSME 2014-2020 objavljen je Poziv za dostavljanje prijedloga projekata „Misije socijalne ekonomije”. Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 9. jun 2020. godine. Opšti cilj predmetnog poziva je stvaranje mreže i jačanje saradnje zainteresovanih strana iz oblasti ...

Pogledaj više

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se