+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo PREDSJEDNIK KOMORE

Predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona za mandatni period 2022-2026. godine je Enes Ružnić.

Enes Ružnić rođen je u Bihaću 1963. godine, gdje je završio osnovnu, srednju i Višu tehničku školu. Nakon toga, kao stipendist VTŠ Bihać, odlazi na nastavak studija u Zagreb. Diplomirao je 1989. godine i odmah nakon toga počinje raditi na VTŠ Bihać u svojstvu asistenta.

U svom radnom vijeku pored VTŠ Bihać radio je na JP RTV Bihać u svojstvu novinara-urednika, na Mašinskom i Tehničkom fakultetu u Bihaću kao asistent-predavač, a od 2005. godine radi u Privrednoj komori USK kao stručni saradnik za industriju. Od 1996. godine, pa do danas, radio je na organizaciji svih značajnijih sajamskih manifestacija na USK, kao koordinator i direktor.

Od 2007. godine, u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim zvanjima i akademskom stupnju ima titulu magistra tehnologije. U svom radnom vijeku bavio se i naučno-istraživačkim radom, te objavio šest znanstvenih radova i jednu knjigu.

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se