+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo Aktualnosti iz Komore

novosti-vijesti

Javni poziv poreznim obveznicima da uplate porezni dug nastao do 2016. godine i ostvare pravo na otpis kamate

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da uplate glavnicu poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31.12.2016. godine i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

Pogledaj više

novosti-vijesti

Sretna i uspješna nova godina!

Sretnu i uspješnu novu 2020. godinu želi vam Privredna komora Unsko-sanskog kantona!

Pogledaj više

novosti-vijesti

Predsjednik Privredne komore USK u radnoj posjeti Gradu Cazinu

U sklopu redovnih aktivnosti predsjednik Privredne komore USK Enes Ružnić, sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti Gradu Cazinu. Tom prilikom posjećeno je nekoliko privrednih subjekata koji se bave različitim djelatnostima.

Pogledaj više

novosti-vijesti

VTK/STK BiH pripremila Kalendar sajmova i manifestacija u BiH za 2020.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, kao i prethodnih godina, pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u Bosni i Hercegovini ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove Nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''''Službene novine F BiH'''', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona u posjeti privrednim subjektima u Bosanskom Petrovcu

U sklopu redovnih aktivnosti obilazaka i posjeta privrednim subjektima kantona, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Enes Ružnić, sa saradnicima, boravio je u Bosanskom Petrovcu. Tom prilikom je posjećena Općina Bosanski Petrovac, te firme: “ASIKS” ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Napredak u poduzeću Komunalno doo Bosanski Petrovac

Slično većini poduzeća iz oblasti komunalne privrede, Komunalno doo, Bosanski Petrovac posluje u otežanim uslovima. Ono što je posebno specifično, jeste velik obim komunalne infrastrukture u Bosanskom Petrovcu. Vodovodni sistem je građen za oko 40.000 korisnika, ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv za učešće na 8. sajmu obrta, poduzetništva i turizma SBK/KSB 2019.

Pozivamo članice da zajedno s Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona uzmu učešće na 8. sajmu obrta, poduzetništva i turizma SBK/KSB 2019., a koji će se održati ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv računovođama u BiH

Porezna uprava Federacije BiH poziva certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupaju u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Svim članicama i partnerima, te građankama i građanima Bosne i Hercegovine Privredna komora Unsko-sanskog kantona želi sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018. godine kao i Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH broj: 01-02-196/18 od 30.09.2019.godine zadužena je Vlada Federacije BiH kao predlagač, odnosno Federalno ministarstvo ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Obavještenje za porezne obveznike iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj

Porezna uprava Federacije BiH je u proteklom periodu zaprimila značajan broj upita poreznih obveznika iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj (RS), a u vezi pravnog osnova za izricanje prekršajnih sankcija zbog ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Predsjednik Privredne komore USK u posjeti Privrednoj komori Srbije

Privredna komora Unsko-sanskog kantona veliku pažnju u svom radu poklanja regionalnoj saradnji, posebno sa partnerima iz zemalja okruženja. U tom smislu Sporazum o saradnji potpisan je sa 8 regionalnih komora iz Srbije.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poslovna delegacija USK učestvovala na poslovnim susretima u Beogradu

U organizaciji Evropske mreže preduzetništva Srbije i Instituta Mihajlo Pupin Beograd, a uz podršku Evropske mreže preduzetništva BiH, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja održani su poslovni susreti na temu ženskog poduzetništva.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Službene novine F BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15) i Programa usavršavanja ...

Pogledaj više

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se