+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo Aktualnosti iz Komore

novosti-vijesti

Napredak u poduzeću Komunalno doo Bosanski Petrovac

Slično većini poduzeća iz oblasti komunalne privrede, Komunalno doo, Bosanski Petrovac posluje u otežanim uslovima. Ono što je posebno specifično, jeste velik obim komunalne infrastrukture u Bosanskom Petrovcu. Vodovodni sistem je građen za oko 40.000 korisnika, ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv za učešće na 8. sajmu obrta, poduzetništva i turizma SBK/KSB 2019.

Pozivamo članice da zajedno s Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona uzmu učešće na 8. sajmu obrta, poduzetništva i turizma SBK/KSB 2019., a koji će se održati ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv računovođama u BiH

Porezna uprava Federacije BiH poziva certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupaju u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Svim članicama i partnerima, te građankama i građanima Bosne i Hercegovine Privredna komora Unsko-sanskog kantona želi sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018. godine kao i Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH broj: 01-02-196/18 od 30.09.2019.godine zadužena je Vlada Federacije BiH kao predlagač, odnosno Federalno ministarstvo ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Obavještenje za porezne obveznike iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj

Porezna uprava Federacije BiH je u proteklom periodu zaprimila značajan broj upita poreznih obveznika iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj (RS), a u vezi pravnog osnova za izricanje prekršajnih sankcija zbog ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Predsjednik Privredne komore USK u posjeti Privrednoj komori Srbije

Privredna komora Unsko-sanskog kantona veliku pažnju u svom radu poklanja regionalnoj saradnji, posebno sa partnerima iz zemalja okruženja. U tom smislu Sporazum o saradnji potpisan je sa 8 regionalnih komora iz Srbije.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poslovna delegacija USK učestvovala na poslovnim susretima u Beogradu

U organizaciji Evropske mreže preduzetništva Srbije i Instituta Mihajlo Pupin Beograd, a uz podršku Evropske mreže preduzetništva BiH, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja održani su poslovni susreti na temu ženskog poduzetništva.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Službene novine F BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15) i Programa usavršavanja ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv za učešće na Božićom sajmu u okviru manifestacije „Advent u Otočcu“

Trinaesti po redu, međunarodni Božićni sajam u okviru manifestacije „Advent u Otočcu“  održat će se od: 21. ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv na „Info dan metalaca 2019“

Imajući u vidu da metalskoj industriji u Bosni i Hercegovini dugi niz godine pripada status najznačajnije grane industrije, a posljednjih godina bilježi evidentan rast proizvodnje i izvoza, Privredna/Gospodarska komora F BiH i Kantonalna privredna komora Tuzla nastoji ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv na okrugli sto na temu „Izazovi vezani za Zakon o turizmu FBiH i Zakon o ugostiteljstvu FBiH“

Kako bi se definirale prepreke sa kojima se suočavaju privrednici zbog propisa u oblastima turizma i ugostiteljstva, Privredna/Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, organizira okrugli sto na temu „Izazovi vezani za Zakon ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Privredna/Gospodarska komora FBiH obilježila 20 godina rada

U kongresnoj dvorani sarajevskog hotela Holiday 30.10.2019. godine, upriličena je Svečana akademija povodom 20. godišnjice Privredne/Gospodarske komore FBiH, na kojoj je prisustvovao i predsjednik Privredne komore USK, Enes Ružnić.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Privredna komora USK sa Gradom Bihaćem u posjeti Novom mestu

Privredna delegacija iz Bihaća boravila je u posjeti partnerskom gradu Novo mesto u Sloveniji. Delegaciju su činili pomoćnici gradonačelnika Grada Bihaća iz Službe za lokalni ekonomski Nijaz Lipovača i

Pogledaj više

novosti-vijesti

Na 13. bienalnoj izložbi inovacija - iKA u Karlovcu i inovatori iz Unsko-sanskog kantona

U utorak, 17.09.2019.godine u Tehničkoj školi u Karlovcu otvorena je 13. bienalna izložba inovacija – iKA. Na njoj će se predstaviti 62 inovacije i stotinjak autora ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Privredna komora USK sa članicama na 3. međunarodnom privrednom sajmu ZrBizNet

Privredna komora USK sa svojim članicama učestvuje na 3. međunarodnom privrednom sajmu ZrBizNet u Zrenjaninu. Sajam je svečano otvoren jučer u Hali Medison. Na 1500 ...

Pogledaj više

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se