+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo Aktualnosti iz Komore

novosti-vijesti

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Na osnovu člana 30. stav (1) Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije COVID - 19

Na osnovu odredbi Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 74120), federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 240. sjednici, održanoj 16.10. 2020. godine, Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20) Donošenjem ove Uredbe, ispunili su se svi ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Objavljena Uredba Vlade FBiH za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH

Objavljena je Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, za čiju je provedbu u federalnom budžetu osigurano 90.000.000 KM. Ovom uredbom uređuju se uslovi za ostvarivanje finansijske pomoći ugroženim ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Uvjeti za ulazak bh. državljana/predstavnika kompanija u pojedine zemlje

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je obavijest o uvjetima/mjerama za ulazak bh. državljana/predstavnika kompanija u pojedine zemlje:

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjektima male privrede i obrtima za 2020. godinu

Na osnovu člana 41. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/20 i 19/20), Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2212/2020 od 30.09.2020. godine, Programa podrške subjektima male privrede i obrtima za 2020. godinu, broj: 03-17-2275/2020 ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv na učešće u procesu konsultacija – Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Na sjednici održanoj dana 12.12.2019. godine Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021 – 2027 („Službene glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 33/19), čime je pokrenut proces izrade iste. Proces izrade Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona se realizira uz ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je donio Zaključak kojim je prihvaćen Nacrt Zakona, uz ocjenu da Nacrt može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. Ujedno, zadužena je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

FZZZ objavio Javne pozive za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja u okviru mjere "Tražim poslodavca 2020."

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je na svom web portalu u meniju Aktuelni projekti objaviti Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja – mjera "Tražim poslodavca 2020". Tražim poslodavca 1 2020 (fizička lica)

Pogledaj više

novosti-vijesti

Privredna komora USK na sastanku sa premijerom i ministrima USK

Na inicijativu Privredne komore USK i Udruženja poslodavaca USK održan je sastanak u Vladi USK sa premijerom Mustafom Ružnićem, ministrom privrede Nijazom Kadirićem i ministrom finansija Vedranom Pršom. Ispred inicijatora sastanku su prisustvovali predsjednik Privredne komore USK Enes Ružnić, predsjednik Udruženja poslodavaca ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Održana "Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj Unsko-sanskog kantona"

U Bihaću je jučer održana konferencija o temi „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj Unsko-sanskog kantona“ u organizaciji udruženja Energis, a uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Ažurirana obavijest za polaznike novog ciklusa Usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Obavještavamo Vas da će, shodno stavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, novi ciklus usavršavanja članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala započeti u petak, 02.10.2020. godine u Sarajevu te da će se predavanja ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Uskoro realizacija mjere Tražim poslodavca 2020.

Federalni zavod za zapošljavanje će 01. 10. 2020. godine (četvrtak) na svom web portalu u meniju Aktuelni projekti objaviti Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja – mjera "Tražim poslodavca 2020". Mjera  podrazumijeva  sufinansiranje  zapošljavanja  ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Privredna komora USK sa članicama na Međunarodnom sajmu turizma i ekologije “List”

U Lukavcu je otvorena jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u našoj zemlji, Međunarodni sajam turizma i ekologije “List”. Privredna komora USK na sajmu predstavlja privredu Unsko-sanskog kantona zajednički sa svojim članicama JU Nacionalni ...

Pogledaj više

novosti-vijesti

Javni poziv bh. kompanijama iz sektora metaloprerade i drvoprerade za pružanje besplatne savjetodavne usluge u usklađivanju proizvoda sa EU zahtjevima i CE označavanju

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u partnerstvu sa INTERA Tehnološkim parkom i firmom iNAF d.o.o. implementira projekat pod nazivom „EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”.

Pogledaj više

novosti-vijesti

Prijedlog Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa za 2021. godinu

Objavljen je poziv za konsultacije za Prijedlog Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa za 2021. godinu. Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31. 12. 2021. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu ...

Pogledaj više

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se