+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slideDOGAĐAJI I EDUKACIJE

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u okviru svojih redovnih djelatnosti organizira edukacije za svoje članice. Organiziramo različite vidove edukacija na osnovu potreba članica, odnosno potreba pojedinaca, a organiziramo ih za sve zaposlenike, bilo da se radi o proizvodnim ili neproizvodnim poduzećima, predstavnicima lokalnih zajednica ili institucija.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ističe otvoren pristup u organiziranju edukacija, te očekujemo Vaše prijedloge i ponude za realizaciju svih vidova edukacije. Pozivamo prvenstveno članice, a zatim i stručnjake iz privrede, partnere iz obrazovnih institucija, inostrane partnere i druge zainteresirane organizacije da nam ponude aktualne teme za organizaciju edukacija.

OPŠTE INFORMACIJE ZA POLAZNIKE EDUKACIJSKIH SADRŽAJA

Mjesto održavanja edukacijskih sadržaja u organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona je sala Komore, Trg maršala Tita bb, Bihać. U slučaju alternativnog mjesta održavanja, ono će bit naznačeno u pozivu za edukacijski sadržaj.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo izmjene termina, kotizacije i mjesta održavanja edukacijskog sadržaja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo otkazivanja realizacije pojedinih seminara ili treninga ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika najmanje pet (5) dana prije predviđenog termina. O otkazivanju prijavljeni učesnici će biti obaviješteni putem telefona, fax-a ili e-mail-a.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun PK USK kod Raiffeisen bank d.d. BIH, Filijala Bihać, broj: 1610350002580048. Firme koje su članice Komore plaćaju povoljniju kotizaciju. Firme koje prijave tri ili više polaznika imaju pravo popusta na kotizaciju.

Prijave učešća dostavljaju se u roku naznačenom na pozivu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona.

Prijave učešća se mogu dostaviti:

novosti-vijesti

Poziv na webinar “Efikasno poslovno pregovaranje – bitan dio uspješnog poslovanja“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na webinar “Efikasno poslovno pregovaranje–bitan dio uspješnog poslovanja“, koji će biti održan putem Zoom online platforme 18.08.2021. godine s početkom u 10.00 sati.

novosti-vijesti

Poziv na webinar „Izazov prava konkurencije u uvjetima digitalne ekonomije“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na webinar „Izazov prava konkurencije u uvjetima digitalne ekonomije“, koji će biti održan putem Zoom online platforme 28.09.2021. godine s početkom u 10.00 sati.

novosti-vijesti

Poziv na webinar „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“

Datum održavanja: 26. 07. 2021. god. Mjesto održavanja: Online webinar

novosti-vijesti

Poziv na besplatnu radionicu "Priprema i pisanje koncept nota i projekata domaćih i inostranih donatora"

Datum održavanja: 15. i 16. 07. 2021. god. Mjesto održavanja: Online webinar Rok prijave: 14. 07. 2021. ...

novosti-vijesti

Ljetna škola maternjega jezika i kulture za mlade iz dijaspore

Grad Bihać u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH organizira ljetnu školu maternjega jezika (bosanskoga, hrvatskoga, srpskoga jezika) i kulture „Govorimo naš!“ koja će se održati u Bihaću u terminima od 26. do 30. jula i od 9. do 13. augusta 2021. godine. Svrha ovog projekta jeste promicanje i afirmiranje ...

novosti-vijesti

Poziv na webinar “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”

Datum održavanja: 28. 04. 2021. godine u 12.00 sati Mjesto održavanja: Online webinar Rok prijave: 26. 04. 2021. godine Vanjskotrgovinska ...

novosti-vijesti

Webinar „Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini i porijeklo robe“

Datum održavanja: 06. 05. 2021. godine u 13.00 sati Mjesto održavanja: Online webinar Rok ...

novosti-vijesti

Besplatan webinar "Primjena BIM-a u BiH - studija izvodljivosti i BIM standardi"

Datum održavanja: 12. 04. 2021. godine u 10.00 sati Mjesto održavanja: Online webinar Rok ...

novosti-vijesti

Regional Challenge Fund: Poziv za tutorijal i Q i A sesiju #2 za BiH

Datum održavanja: 12. 04. 2021. godine Mjesto održavanja: Online događaj Rok prijave: ...

novosti-vijesti

USAID Turizam pokrenuo Turizam Academy

USAID Turizam pokrenuo je Turizam Academy, platformu za razvoj ljudskog kapitala u turizmu, a prvi kursevi tiču se smjernica i protokola za zdravstvenu zaštitu od COVID-19 u turizmu. U saradnji s domaćim i međunarodnim ekspertima i institucijama, razvili su 23 kursa koji uposlenicima u sektoru turizma nude alate za kontrolu posljedica ...

novosti-vijesti

Online njemačko-bh konferencija o dualnom obrazovanju

Datum održavanja: 08. 04. 2021. godine Mjesto održavanja: Online konferencija Rok ...

novosti-vijesti

Digitalno studijsko putovanje na temu „Samostalno snabdijevanje industrijskih postrojenja i poslovnih objekata iz obnovljivih izvora energija“

Datum održavanja: 29 - 31. 03. 2021. godine Mjesto održavanja: Online studijsko putovanje Rok ...

novosti-vijesti

Obavijest o početku usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Obavještavamo Vas da će u petak, 26.03.2021. godine početi usavršavanje, prema Uredbi Vlade FBiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', ...

novosti-vijesti

Druga nacionalna info sesija o Regionalnom Challenge Fondu

Druga info sesija o Regionalnom Challenge Fondu i prvom javnom pozivu za podnošenje Izjava o zainteresovanosti, održaće se u utorak, 16. marta, u 10 sati, putem Zoom platforme. Tokom sesije, RCF tim će predstaviti prvi javni poziv i detaljno pojasniti kriterije prihvatljivosti, kriterije selekcije, proceduru prijavljivanja, ...

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se