+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Zahtjev za dostavu ponude za printanje promotivnih materijala u okviru projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu"

Datum objave: 30.05.2024 12:08

Zahtjev za dostavu ponude za  printanje promotivnih materijala u okviru projekta

Na osnovu člana 48. Statuta Privredne komore Unsko-sanskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/98), Ugovora broj 81301665 potpisanog između Privredne komore Unsko-sanskog kantona i sequa gGmbH - Aneks 2, Odluke o nabavci roba i usluga u toku implementacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu“ broj 01-14-56-2/24 od 01.03.2024.godine donosi se

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude za printanje promotivnih materijala u okviru Projekta

U okviru grant ugovora zaključenog sa sequa GmbH u sklopu projekta "Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini" koji finansira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Privredna komora USK implementira projekat "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu" (u daljem tekstu: Projekt) i vrši predmetnu nabavku.

Generalni cilj Projekta je daljnja podrška poboljšanju kvalitete dualnog organiziranog srednjeg stručnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu i sistematska integracija dualnog organiziranog srednjeg stručnog obrazovanja u strukture i procese ključnih aktera.

I          PREDMET NABAVKE

Predmet ove nabavke je printanje promotivnih materijala s ciljem dijeljenja istih predstavnicima ciljnih grupa projekta kako bi se podigla svijest javnosti o dualno organizovanom srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu i sistematskoj integraciji dualnog organiziranog srednjeg stručnog obrazovanja u strukture i procese ključnih

II         OBAVEZE PONUĐAČA

Pritanje sljedećih promotivnih materijala:

 

Br.

Promotivni materijal

Količina

1.

Roll up banner - 85X200

1

2.

Set - fascikla A4, blok A5 i hemijska

100

3.

Rokovnik - A5

50

4.

Brošura - A5, 12 stranica, štampanje u boji

50

5.

Korice sa certifikatom - A4, tamno plave boje, štampanje certifikata u boji

40

Pripreme za promotivne materijale će biti dostavljene naknadno.

Detaljan prikaz aktivnosti, koji izabrani ponuđač treba realizirati u periodu od dana potpisivanja ugovora pa najkasnije do 28.02.2025.godine, dat je u zasebnom dokumentu pod nazivom „Opis aktivnosti“, koji je sastavni dio ovog Zahtjeva za dostavu ponude. 

III       KVALIFIKACIJE PONUĐAČA

Kako bi ponuda bila prihvatljiva, ista mora sadržavati dokaze o potrebnim kvalifikacijama ponuđača:

IV        KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

Imenovana Komisija za nabavke u projektu, ocjenjuje svaki od II KVALIFIKACIJE PONUĐAČA sa bodovima od 5 do 0, (od najbolje do najslabije rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopšte nije dostavio konkretan dokaz o ispunjavanju kvalifikacije/a u svojoj ponudi.

Komisija za nabavke u projektu, kreira tabelu koja će sadržavati ocjene za svakog ponuđača prema svakom od II KVALIFIKACIJE PONUĐAČA, sa ukupnim ocjenama.

Komisija za nabavke u projektu kreira tabelarno i sumu bodova koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, a zatim uz Zapisnik daje preporuku predsjednici Komore da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđači će po okončanju postupka nabavke, putem e-maila, biti informisani o ishodu predmetne nabavke, tako što će im biti dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te će na istu imati pravo žalbe u roku od 5 dana. 

Sa izabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor na period od 8,5 mjeseci.

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponude dostaviti putem maila pkusk@bih.net.ba ili lično u zgradu Privredne komore Unsko-sanskog kantona, najkasnije do 06.06.2024.godine (četvrtak) do 16:00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.  

Tehnička specifikacija_printanje

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se