+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Poslovne vijesti   

U Bihaću otvoren pogon za reciklažu otpada

Datum objave: 21.10.2021 11:20

U Bihaću otvoren pogon za reciklažu otpada

Javno komunalno preduzeće "Komrad" Bihać jučer je otvorilo reciklažno dvorište za selektiranje korisnog otpada. U novoizgrađenom objektu će se prikupljeni papir, staklo i plastika sortirati, odnosno pripremati za daljnju obradu.

"Ponosni smo na ovaj projekat, jer je ovo zapravo preuzimanje pravne stečevine i dobrih praksi Evropske unije. Čini mi se da idemo korak naprijed u odnosu na sve ostale u Bosni i Hercegovini, a vrlo brzo ćemo jednostavno svi morati na ovakav način postupati sa prikupljenim otpadom", izjavio je direktor tog preduzeća Mehura Selimović.

Sredstva za realizaciju su nabavljana sukcesivno od početka realizacije projekta 2013. godine, uz pomoć partnera.

"Od Grada Bihaća i Vlade Unsko-sanskog kantona na osnovu eko - naknada dobili smo 90 hiljada KM za izgradnju objekta, zatim 50 hiljada od Federalnog fonda za zaštitu okoliša kojima smo osigurali traku za sortiranje otpada, te naravno uz izvanrednu saradnju sa vjerovatno i najvažnijim partnerom EKOPAK-om", dodao je Selimović.

EKOPAK je prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarađuje sa desetak javnih komunalnih preduzeća na teritoriji Federacije, a u toj saradnji već skoro osam godina prednjači bihaćki "Komrad".

"Oko pedeset posto od ukupne količine prikupljenog ambalažnog otpada u saradnji sa federalnim komunalnim preduzećima dospijeva nam iz Javnog komunalnog preduzeća "Komrad" iz Bihaća. To dovoljno govori do kojeg je nivoa došlo ovo preduzeće u periodu od osam godina", kazala je direktorica EKOPAK-a Amela Hrbat.

Komrad Bihać je prošle godine prikupio više od 250 hiljada tona ambalažnog otpada, a nakon ovih i predstojećih ulaganja tendencija je da se ta količina udvostruči.

Zadovoljstvo realiziranim projektom i modernizacijom bihaćkog komunalnog preduzeća naglasili su i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša USK Adnan Alagić, naglasivši njegovu ekološku važnost za Kanton koji promovira svoje prirodne i turističke vrijednosti i potencijale.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se