+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Poslovne vijesti   

Šta privrednicima i građanima donosi usvojeni set energetskih zakona u FBiH

Datum objave: 04.08.2023 15:00

Šta privrednicima i građanima donosi usvojeni set energetskih zakona u FBiH

Dom naroda FBiH je prihvatio Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i usvojio Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH i  Zakon o električnoj energiji FBiH, čime je usvojen set energetskih zakona kojima se u oblasti energetike uvode europski standardi.

Ovaj Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije omogućava građanima da bez formiranja pravnih osoba budu ravnopravni sudionici energetskog sektora i proizvode struju.

Zakonom se pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, te uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Usvajanjem Zakona o električnoj energiji uređuju se elektroenergetska politika i planiranje, kao i elektroenergetska djelatnost i dozvola za obavljanje, te reguliranje ove djelatnosti. Zakonom se, između ostalog, uređuju izgradnja elektrana, kao i proizvodnja i distribucija električne energije, te opskrba i trgovina električnom energijom.

Evo šta donosi reformski set energetskih zakona koji su usvojeni u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Kada je riječ o građanima to znači da:

- Po prvi put fizička lica mogu, bez registracije obrta, biti prosumeri, odnosno, proizvoditi električnu energiju koju će koristiti za vlastite potrebe.

- Mogu se, kao prosumeri, udruživati u zajednice prosumera, radi proizvodnje ili razmjene električne energije.

- Mogu se udružiti u zajednice/zadruge radi proizvodnje, razmjene, skladištenja ili prodaje električne energije čime smanjuju svoje troškove, podižu nivo kvaliteta življenja ali i ostvaruju dodatne prihode.

- Administrativna procedura za izgradnju prosumerskog postrojenja je smanjena na minimum.

Za privrednike ovo znači da:

- Mogu graditi i prosumerska i postrojenja za prodaju električne energije. Izgradnjom postrojenja za sopstvenu potrošnju mogu značajno uticati na troškove proizvodnje ali i sigurnost snabdijevanja.

- osiguravajući energiju, porijeklom iz OIE, za svoju proizvodnju istovremeno osiguravaju izuzeće od skorog EU mehanizma zaštite od prekograničnih emisija CO2 (CBAM) za izvoz svojih proizvoda.

Kada je riječ o FBiH ovi Zakoni donose dobrobit u svim segmentima, unapređenje sistema strateškog planiranja u sektoru energije, stvoreni uslovi za utvrđivanje potrebnog kvaliteta usluga na tržištu energije uz prihvatljive troškove, omogućene aukcije kao osnovni oblik odabira najjeftinijih ponuđača za uključivanje njihovih postrojenja u sistem podsticaja, osigurani uslovi za transparentno i nediskriminirajuće investiranje u energetski sektor i sektor OIE. kreirani uslovi za uvođenje sistema zaštite ugroženih i zaštićenih kupaca električne energije, preciznije definisana prava i obaveze svih učesnika u sektoru energije u FBiH, zakonodavni okvir sektora energije FBiH skoro u potpunosti usaglašen sa obavezama koje proističu iz potpisanih međunarodnih ugovora i ujednačen pravni okvir koji će biti garancija ravnomjernog razvoja sektora OIE u svim kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Svakako da sve ovo doprinosi i zdravijoj životnoj okolini. Sanela Pekić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo kazala je, da što više izgradimo postrojenja koja koriste OIE to će manje električne energije biti porijeklom iz uglja, a zrak u našim gradovima biti čišći i ugodniji za život.

Pojasnila je da u sinergiji sa Zakonom o energijskoj efikasnosti ovaj paket zakona pruža odličan temelj za istinski početak procesa pravedne energetske tranzicije sa krajnjim ciljem potpune dekarbonizacije FBiH/BiH do 2050. godine.

Donošenje podzakonskih akata bi trebalo što prije realizirati kako bi implementacija zakona što prije počela na terenu.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se