+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Projekti   

Poziv za projekte: Inicijative za društvenu odgovornost kompanija

Datum objave: 08.10.2021 15:22

Poziv za projekte: Inicijative za društvenu odgovornost kompanija

O projektu “Misli o prirodi!”

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi i Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati utjecaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koji doprinose podizanju nivoa svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama povećava se odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš.

Projekat „Misli o prirodi!“ uključuje mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva, medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja tokom implementacije ovog projekta se posvećuje multidisciplinarnim područjima kada su u pitanju multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

Implementacija projekta “Misli o prirodi!” započela je 01.09.2019. godine. U decembru 2019. godine raspisan je prvi javni poziv za dodjelu grant sredstava za realizaciju inicijativa za društvenu odgovornost kompanija, nakon čega su odobrena tri granta organizacijama civilnog društva. O dodijeljenim grantovima više detalja se može pronaći na linku: https://mislioprirodi.ba/odobreni-grantovi/. Nakon toga, u decembru 2020. godine  otvoren je drugi po redu javni poziv za  dodjelu grant sredstava za inicijative društvene odgovornosti kompanija u sklopu projekta Misli o prirodi!, pri čemu je odobreno 7 grantova, koji su trenutno u  fazi implementacije. Više o dodijeljenim grantovima na linku: https://mislioprirodi.ba/drugi-krug-odobrenih-grantova/.

O grantu za inicijative društvene odgovornosti kompanija

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Grantovi za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija su namijenjeni organizacijama koje u svojoj misiji imaju prevenciju djelovanja nesavjesnih kompanija zagađivača u nanošenju štete okolini, kao i da ih se poziva na veću odgovornost i doprinos u rješavanju konkretnih problema zagađenja u svojoj sredini.

Realizacijom grantova za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija želimo ukazati na to koliko su kompanije društveno odgovorne i predstaviti načine na koje se može utjecati da kompanije postanu društveno odgovornije. Realizacijom ovih grantova nastoji se doprinijeti promjeni prakse u kompanijama kako bi kompanije u svom djelovanju smanjile štetan utjecaj na okoliš. Kampanje koje se realiziraju u okviru ovog granta ne moraju biti zasnovane na aktivnostima koje će biti usmjerene protiv kompanija zagađivača; organizacije mogu predložiti alternativna rješenja i sarađivati sa kompanijama s ciljem unapređenja zaštite okoliša. Alternativna rješenja mogu biti zasnovana na primjeni dobrih praksi drugih kompanija, kao i uspostavi saradnje organizacija i kompanija s ciljem da kompanije pravilno usmjere svoje društveno odgovorno poslovanje.

U toku implementacije ovih aktivnosti, korisnici grantova Inicijativa za društvenu odgovornost kompanija će od strane CPCD-a imati administrativnu, tehničku i finansijsku podršku. Ohrabrujemo saradnju sa Eko HUBovima. Također, korisnici medijskih grantova će biti informirani o akcijama inicijativa za društvenu odgovornost kompanija kako bi mogli izvještavati o implementaciji projekta i na taj način dati svoj doprinos što uspješnijim rezultatima projekta. CPCD će također učestvovati u promociji aktivnosti i rezultata kroz svoju dobru saradnju s medijima.

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se