+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Poziv na seminar „Primjena Zakona o zaštiti na radu“

Datum objave: 10.11.2022 10:00

Poziv na seminar „Primjena Zakona o zaštiti na radu“

S obzirom da zakon propisuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, pozivamo Vas na seminar na kojem ćemo Vam približiti i pojasniti sve obaveze. Seminar se održava u organizaciji Privredne komore USK, a u saradnji sa ovlaštenom organizacijom TQM d.o.o. Lukavac.

Seminar će se održati u

srijedu, 23. 11. 2022. godine, od 12,30 sati
u Privrednoj komori USK, Trg Maršala Tita bb, Bihać.

Cilj seminara: Prezentirati poslodavcima šta su im prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, te na koji način uskladiti svoje poslovanje sa zahtjevima zakona o zaštiti na radu.

Ciljna grupa: Svi poslodavci bez obzira na veličinu, broj radnika i vrstu djelatnosti.

Seminar je besplatan za sve prijavljene, ali je broj mjesta ograničen, te Vas pozivamo da se što prije prijavite.

U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. i 2021.godini, učinjene su značajne promjene u zakonskoj i podzakonskoj regulativi iz oblasti zaštite na radu. Naime, stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti na radu, te su doneseni i pripadajući Pravilnici iz ove oblasti. Napomene radi, Zakon je objavljen u Službenim novinama FBiH pod brojem: 79/20 dana 30.10.2020. godine (u daljnjem tekstu: „Zakon“) i stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama FBIH, dok su pripadajući Pravilnici iz ove oblasti objavljeni u martu 2021. godine ( Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu broj: 23/21 od 24.03.2021. godine – stupio na snagu 25.03.2021. godine, Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, broj: 23/21 od 24.03.2021. godine – stupio na snagu 25.03.2021. godine, Pravila o procjeni rizika, broj: 23/21 od 24.03.2021. godine – stupio na snagu 25.03.2021. godine, Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom, broj: 24/21 od 26.03.2021. godine – stupio na snagu 27.03.2021. godine, Pravilnik o načinu i uslovima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca, broj: 24/21 od 30.04.2021. godine – stupio na snagu 01.05.2021. godine ) (u daljnjem tekstu: „Pravilnici“).

Novi Zakon je rađen po uzoru na moderne zakone iz ove oblasti u drugim zemljama, te je usklađen i sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima, odnosno konvencijama Međunarodne organizacije rada i propisima Europske unije. Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

Molimo da prijavu o svom prisustvu dostavite najkasnije do 21. 11. 2022. na:

Tel: +387 37 316 350
E-mail: pkusk@bih.net.ba
Kontakt osoba: Sanela Sabljaković

Preuzmite agendu

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se