+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Članice   

Poziv na početno i periodično stručno osposobljavanje vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu – juni 2024. godine

Datum objave: 04.06.2024 08:39

Poziv na početno i periodično stručno osposobljavanje vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu – juni 2024. godine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH), kao nositelj Konzorcija, poziva vozače na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta/roba i putnika, koji će se održati krajem mjeseca juna 2024. godine u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci. Prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaviješteni o tačnoj lokaciji i terminu (satnici) održavanja stručnog osposobljavanja.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH), kao nositelj Konzorcija, poslove stručnog osposobljavanja vozača i upravitelja prijevoza obavlja na osnovu Ugovora o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom drumskom prevozu, broj: 11-13-1-1765-25/22 od 15.3.2023. godine, potpisanog između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Konzorcija.

Obuka se realizira u skladu s nastavnim planovima i programima početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja koji čine tematske jedinice određene Pravilnikom o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača („Službeni glasnik BiH“, broj: 77/14, 65/18). Kandidati koji pohađaju program početnog stručnog osposobljavanja imaju obavezu polagati pismeni ispit. Potvrda o početnoj stručnoj osposobljenosti vozača izdaje se nakon uspješno položenog pismenog ispita i nije prenosiva na drugo lice. Kandidatima koji pohađaju program periodičnog stručnog osposobljavanja izdaje se potvrda o stručnoj osposobljenosti nakon odslušane nastave.

Posjedovanje Potvrde o stručnoj osposobljenosti vozača jedan je od uvjeta za stjecanje kvalifikacijske kartice vozača.

Na osnovu Člana 34. Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača (“Službeni glasnik BiH”, broj: 77/14, 65/18), obaveze stjecanja početne stručne osposobljenosti vozača i polaganja ispita oslobođeni su vozači koji posjedujuju:

Prijava učešća na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača vrši se:

Cijena je određena Cjenovnikom stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 8/12).

Nakon izvršene prijave kandidate će kontaktirati voditelj škole ispred Konzorcija, sa informacijom o tačnoj lokaciji održavanja stručnog osposobljavanja i načinu uplate kotizacije.

Rok za dostavljanje prijava je petak, 21. juni 2024. godine.

Za više informacija o programima stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, zainteresirani kandidati mogu poslati upit na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozvati broj telefona 033/566-204 i 033/566-200.

PRIJAVA

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se