+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Članice   

Obavještenje o prijavi komunalne takse za Grad Bihać

Datum objave: 11.01.2024 10:29

Obavještenje o prijavi komunalne takse za Grad Bihać

Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 4/19, 6/20, 7/21, 12/22 i 11/23) propisane su vrste, visina i način plaćanja komunalnih taksa na području grada Bihaća.

Obveznici komunalne takse su pravna i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost i koja koriste predmet, prostor ili pružaju uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse. Komunalne takse se plaćaju na godišnjem nivou za:

a)   istaknutu firmu,

b)   isticanje reklama,

c)   privremeno zauzimanje javnih površina,

d)   prodaju roba ili pružanje usluga izvan poslovnih prostorija,

e)   priređivanje zabavnih igara,

f)    organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima,

g)   korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije,

h)   korištenje podzemnih i nadzemnih instalacija,

i)    korištenje uređaja za pružanje usluga kablovske televizije i bežičnog interneta i

j)    korištenje lokalnih cesta i javnih površina.

Prijava takse vrši se do 31. januara tekuće godine za tu godinu, a prijava se podnosi, Poreznoj upravi, Ispostava Bihać za taksu na istaknutu firmu, dok se za sve ostale takse prijava podnosi Službi za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Bihaća.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se