+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Članice   

Obavještenje o prijavi komunalne takse za Grad Bihać

Datum objave: 04.06.2024 08:26

Obavještenje o prijavi komunalne takse za Grad Bihać

Odlukom o komunalnim taksama – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Bihaća”, br: 5/24) propisana je, između ostalog, obaveza prijave komunalne takse za organizovanje i držanje žive muzike  u ugostiteljskim objektima.

S tim u vezi, pozivamo sva pravna lica ili fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost u oblasti ugostiteljstva a koja planiraju organizovanje i držanje žive muzike tokom vikenda kao i drugim danima, ili tokom održavanja maturalnih zabava, da Službi za upravljanje razvojem, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša prijave komunalnu taksu, obzirom da postupanje suprotno navedenom predstavlja prekršaj kažnjiv po članu 22. predmetne Odluke. 

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se