+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Datum objave: 06.10.2023 16:00

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna komora USK u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programa usavršavanja (“Službene novine F BiH”, br. 69/18)  objavljuje novi

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uslove predviđene članom 248. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”, br. 81/15, 75/21).

Prijava za usavršavanje sadrži:

1. prijavni upitnik (preuzeti ovdje),
2. ovjerenu kopiju diplome i
3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija).

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Privredna / Gospodarska komora Federacije BiH
ul. Branislava Đurđeva br. 10
71000 Sarajevo

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj”.

Nepotpune prijave za javni poziv neće biti prihvaćene.

Kontakt osoba za dodatne informacije za prijave sa USK :
Nejra Talić, mob. 061 158 608, e-mail: pkusk@bih.net.ba

• PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Uredba Vlade Federacije Službene novine 19 22.docx

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se