+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Datum objave: 21.01.2022 11:30

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine F BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programa usavršavanja ("Službene novine F BiH", br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH objavljuje

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

1.  Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).
2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uslove predviđene članom 248. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", br. 81/15).

Prijava za usavršavanje sadrži:

1. prijavni upitnik (preuzeti ovdje),
2. ovjerenu kopiju diplome i
3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija).

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu (za kandidate sa područja USK):

Privredna komora USK, Trg maršala Tita bb, Bihać 77000

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj".

Nepotpune prijave za javni poziv neće biti prihvaćene.

Kontakt osobe za dodatne informacije:
Enes Ružnić, 061 419 301
Nejra Talić, 061 158 608
pkusk@bih.net.ba

PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se