+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Projekti   

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji se finansiraju/sufinansiraju u okviru budžeta Općine Sanski Most za 2023. godinu

Datum objave: 22.08.2023 13:07

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji se finansiraju/sufinansiraju u okviru budžeta Općine Sanski Most za 2023. godinu

Općinski načelnik u ime općine Sanski Most kao vid podrške NVO/OCD na području Općine, objavljuje “JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU U OKVIRU BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST ZA 2023. GODINU".
Ukupan iznos sredstava za javni poziv koji će se raspodjeliti za finansiranje projekata organizacija civilnog društva je 30.000,00 KM,  a visina grantova dodijeljenih u okviru ovog poziva može biti od 500 do 5.000,00 KM po projektu iz oblasti: obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita okoliša, socijalna politika, sport i rekreacija, turizam, te mladi i volonterizam.

Sastavni dio Javnog poziva su i Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga na području Općine Sanski Most za 2023 godinu. Svi detalji vezano za Javni poziv sadržani su u pozivu i Smjernicama. Javni poziv je otvoren od 18.08.2023. godine do 04.09.2023. godine, a dokumentacija se predaje u Šalter sali organa uprave ili putem pošte – preporučeno.

Tekst Javnog poziva, Smjernice i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni poziv za NVOOCD 2023

Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga

Projektni prijedlog

Pregled budžeta i plan potrošnje

Logički okvir_logička matrica

Plan aktivnosti i promocije_Aneks 4

Administrativni podaci o podnosiocu projekta_Aneks 5

Finansijski identifikacioni formular Aneks 6

Izjava o podobnosti Aneks 7

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se