+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Poslovne vijesti   

Poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva

Datum objave: 19.06.2020 13:32

Poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva

Na osnovu člana 13. stav (8) i člana 33. Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 15/20), Ministarstvo privrede upućuje

POZIV

zainteresiranoj javnosti: organizacijama civilnog društva (sindikatima, udruženjima poslodavaca), predstavnicima akademske zajednice, komorama, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, predstavnicima zakonodavne vlasti, predstavnicima jedinica lokalne samouprave koja obavljaju javnu službu ili na koja mogu uticati pravni propisi i drugi akti koji se donose, odnosno koja će biti uključena u njegovu provedbu, da seuključe u postupak konsultacija o:

Molimo zainteresirane subjekte da svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare, u pisanom i elektronskom obliku, dostave Ministarstvu privrede na adresu: Alije Đerzeleza 2, 77000 Bihać, ili na e-mail adresu: privreda@vladausk.ba najkasnije do 30.6.2020.godine.

Konsultacije o Nacrtu Uredbe trajat će 12 dana od dana objavljivanja poziva.

Ministarstvo privrede će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja konačnog teksta Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, a prije upućivanja u daljnu proceduru usvajanja.

Tekst Nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva kao i propisani Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga možete pronaći na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona, http://www.vladausk.ba.

Možete preuzeti u nastavku:

 

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se