+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Obavještenje: Dostavljanje prijedloga međunarodnih redova vožnje (sve države)

Datum objave: 01.09.2020 13:26

Obavještenje: Dostavljanje prijedloga međunarodnih redova vožnje (sve države)

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa članom 3. st. (1) i (3) Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18), mogu dostaviti prijedloge međunarodnih redova vožnje (za sve države uključujući Republiku Srbiju, Republiku Hrvatsku i Crnu Goru), u periodu od 01.09.2020. godine do 30.09.2020. godine.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se na propisanom obrascu iz  Priloga 1. Pravilnika i moraju biti usaglašeni sa važećim Daljinarom sa relacijama i minimalnim vremenima vožnje u Bosni i Hercegovini, koji je objavljen dana 12.01.2018. godine, na web stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine na linku http://mkt.gov.ba/dokumenti/transport/cestovni_transport/registar_redova_voznje/default.aspx?id=6311&langTag=bs-BA.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se Vanjskotrgovinskoj komori BiH, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “NE OTVARATI – PRIJEDLOG MEĐUNARODNOG REDA VOŽNJE” na adresu:

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

Dostavljene prijedloge međunarodnih redova vožnje Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine će objaviti, na službenoj web stranici, najkasnije do 15. oktobra 2020. godine.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se