+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Projekti   

Javni oglas za raspodjelu bilateralnih transportnih dozvola prijevoznicima za prijevoz tereta

Datum objave: 01.09.2020 13:33

Javni oglas za raspodjelu bilateralnih transportnih dozvola prijevoznicima za prijevoz tereta

Na osnovu člana 5. stav (2), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz stvari domaćim prijevoznicima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 35/02, 79/09 i 83/14), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, raspisuje

JAVNI OGLAS

za raspodjelu bilateralnih transportnih dozvola prijevoznicima za prijevoz tereta

za četvrti kvartal 2020. godine

  1. Pravo učešća na Javnom oglasu imaju prijevoznici posjeduju licencu za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine.   Uz Zahtjev, prijevoznik je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

           A.  Svi zainteresovani prijevoznici:

         B. Prijevoznici koji su učestvovali u dodjeli bilateralnih dozvola za III kvartal 2020 godine

Pored dokumentacije iz tačke A) ovog oglasa, prijevoznici su dužni dostaviti:

        C.  Prijevoznici koji nisu učestvovali u dodjeli bilateralnih dozvola u III kvartalu 2020. god.

Pored dokumentacije iz tačke A) ovog oglasa, prijevoznici su dužni dostaviti i:

  1. Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom za dodjelu bilateralnih dozvola za črtvrti kvartal 2020. godine, podnosi se Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, lično ili putem pošte na adresu: Ulica Braće Fejića bb, 88000 Mostar, u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom "RASPODJELA DOZVOLA – OTVARA KOMISIJA!". 
  1. Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici su dužni dostaviti najkasnije do 11.09.2020. godine. Zahtjevi pristigli nakon tog roka smatrat će se neblagovremenim. 
  1. Neblagovremeni i potpuni zahtjevi razmatrat će se nakon izvršene raspodjele dozvola. 
  1. Nepotpuni zahtjevi će se razmatrati nakon dostavljanja kompletne dokumentacije. Ukoliko prijevoznik do dana otvorenog oglasa dostavi kopiju dokumenta koji se traži u originalu, zahtjev se smatra blagovremen, a prijevoznik će dobiti dozvole po dostavljanju originala traženog dokumenta-potvrde ili uvjerenja.

Na WEB stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija: http://www.fmpik.gov.ba u dijelu Izbornik - cestovni promet i sigurnost + bilateralne dozvole, nalazit će se slijedeći dokumenti: Kriteriji i uslovi za raspodjelu, Izjava o ispunjavanju uslova, Zahtjev za dodjelu bilateralnih transportnih dozvola, Vrste i broj dozvola koje se dijele prijevoznicima, Tabela zaduženja i razduženja dozvola,  Tabela 1, Tabela 2 i Zone za obrt vozila.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se