Danas potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na hitnoj telefonskoj sjednici usvojilo adaptaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), čime je otkočen ranije blokirani put BiH ka Evropskoj uniji, saznaje Klix.ba Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na adaptaciju SSP-a nakon što je Njemačka obećala pomoć poljoprivrednoj proizvodnji u toku njegove implementacije. Ovo je ujedno bio i…

Details

Naknade koje nemaju karakter plaće imat će neutralni fiskalni efekt zbog smanjenja procenta stope doprinosa

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak trenutno donose dodatno opterećenje, ali treba znati da je planirano da, kao mjera iz Reformske agende, zajedno sa izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak čini cijelinu promjene sistema obračuna poreza i doprinosa. U toj cjelini uključivanje naknada koje nemaju karakter plata…

Details

Vlada F BiH izdvaja 2 mil. KM za akcioni plan Strategije okoliša za 2016. godinu

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava transfera za Akcioni plan Strategije okoliša za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2 mil KM. U cilju provođenja Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018.) Federalno ministarstvo okoliša i turizma izrađuje godišnje programe za provedbu prioritetnih projekata. Za sufinansiranje projekata za izgradnju infrastrukture, nabavku sredstava, opreme i…

Details

Potpisan Ugovor o zajmu za obnovu i izgradnju cesta u F BiH u vrijednosti od 65 mil. € – Izgradnja novih cestovnih dionica i obilaznica predviđena i za Bihać i dio ceste Bihać – Bosanska Krupa

  Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i prvi potpredsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Philip Bennett potpisali su danas u Sarajevu Ugovor o zajmu za obnovu i izgradnju cesta u Federaciji BiH u vrijednosti od 65 miliona eura koji je namjenjen za obnovu i modernizaciju cesta u FBiH oštećenih…

Details