Stvaranje boljih uslova za uvoz električnih automobila

Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH i predstavnici Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila, održali su sastanak sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem, 19.06.2018. godine. Sastanak je udržan u cilju razmatranja inicijative za smanjenje oporezivanja i stvaranja boljeg regulatornog okvira za uvoz novih a posebno automobila na električni pogon.

Details