Biljni pasoš kao fitosanitarni dokument o sljedivosti biljaka uvodi se i u BiH

EU je smatrala važnim da za svoju strategiju razvoja smanji utjecaj poljoprivrede na okoliš. U tom smislu cilj im je smanjenje upotrebe pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji. Zbog toga svaka država članica mora izraditi smjernice za pružanje tehničkih informacija poljoprivrednicima koje bi mogle pomoći u postizanju cilja smanjenja upotrebe pesticida. Budući da je i Bosna i Hercegovina  već na putu ka…

Details

Vijeće ministara BiH o izmjenama zakona o cestovnom prijevozu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra (19.08.2016.g.) će razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Sekretar tog ministarstva Igor Pejić kazao je Feni da se predloženim nacrtom, između ostalog, uređuje dio koji se tiče nelegalnog prijevoza, „što je jako bitno…

Details

Grad Bihać biti će dio Projekta općinskog, okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) vrijednog 21 milion KM

MEG Projekat kojeg financira Vlada Švicarske i koju će provoditi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) predstavlja novu inicijativu u oblasti lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Svrha ove dvanaestogodišnje inicijative je pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini da unaprijede demokratsko upravljanje i pružanje javnih usluga, posebno u sektoru ekonomije i okoliša. Osim…

Details