FIPA i Ministarstvo turizma FBiH zajedno u privlačenju investicija – Moguće održavanje konferencije o ulaganjima u turizam

FIPA u svojoj bazi kontakata posjeduje 6.700 potencijalnih investitora sa kojima razgovara kroz različite komunikacijske kanale o mogućnostima ulaganja i koje FIPA želi animirati da pokažu veći interes za projekte iz BiH. Među preko 500 investicionih projekata i lokacija koje FIPA nudi stranim investitorima, je i veći broj projekata iz oblasti turizma, za koje postoji veliki interes stranih investitora, rečeno je danas na sastanku direktora FIPA-e Gordana Milinića i federalne ministrice turizma Edite Đapo.

Details