Oporezivanje toplog obroka ne može biti prolongirano

  Iako se u javnosti pojavila informacija da postoji mogućnost prolongiranja primjene Pravilnika o porezu na dohodak u Federaciji BiH kojim se, između ostalog, predviđa i oporezivanje toplog obroka, porezni stručnjaci kažu da se ovdje ne može raditi o prolongiranju primjene Pravilnika budući da je on već objavljen u Službenim novinama i da je stupio…

Smanjen izvoz mlijeka u EU za milijunske iznose

Iako je BiH u septembru prošle godine dobila zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina u zemlje Evropske unije, to nije poboljšalo izvoz ovih proizvoda, već je on, naprotiv, smanjen za milijunske iznose. Ono što je posebno zabrinjavajuće je da je u promatranom periodu došlo čak i do blagog porasta količina uvezenog mlijeka i…

Potpisivanje protokola o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj uniji stečeni uvjeti za početak bescarinskog izvoza u BiH

  Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njenih država članica s jedne i Bosne i Hercegovine s druge strane, potpisan je u Sarajevu 18.07.2016.godine. Sporazum su potpisali šef pregovaračkog tima BiH Hamdo Tinjak i šef delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunar Vigemark, a…

Ekonomsko socijalno vijeće odgodilo oporezivanje toplog obroka i drugih naknada

Na vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća usuglašeno je da će nakon što bude promijenjena preambula Opšteg kolektivnog ugovora tek potom stupiti na snagu izmjene oporezivanja toplog obroka i regresa. Resorni ministar rada i socijalne zaštite Vesko Drljača naglašava da će promijenjena preambula biti donijeta najdalje za dvadesetak dana. Kada se Opšti kolektivni ugovor proširi, on će…