Poziv za učešće na tradicionalnim susretima međunarodnih cestovnih prijevoznika BiH

Obavještavamo članice Privredne komore USK organizirane pri Grupaciji saobraćaja i veza i druge zainteresirane članice da Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine organizira tradicionalne susrete bosanskohercegovačkih međunarodnih cestovnih prijevoznika (prijevoz putnika i tereta) na temu „Aktualna kretanja u međunarodnom cestovnom prijevozu”. Susreti će se održati 02.-03.12.2016.…

Details

Usvojena strategija prometa u Federaciji BiH za period 2016. – 2030. godina

Strategija prometa u Federaciji BiH za razdoblje 2016.-2030. godina usvojena je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koja je održan u Sarajevu, uz sugestije Odbora za promet i komunikacije, koje se odnose na tri oblasti: željeznice, cestogradnju i avio saobraćaj. Time će, izjavio je predsjednik Odbora Enver Bijedić, biti omogućeno da vlade, ministarstva i javna…

Details

Program profesionalnog razvoja inženjera na temu održive gradnje i obnovljivih izvora energije (OIE)

Danas je u Bihaću u Hotelu “Emporium” počela dvodnevna edukacija u okviru Programa profesionalnog razvoja inženjera na temu održive gradnje i obnovljivih izvora energije. Baziran na višegodišnjem iskustvu u oblasti energijske efikasnosti, te vidljivim rezultatima, UNDP sa svojim partnerima na projektu Green Economic Development (GED) i dalje nastavlja promovirati i raditi na povećanju energijske efkasnosti…

Details