Hitno propisati nadležnosti inspekcija za službene kontrole genetički modificirane hrane i hrane za životinje

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informacija o aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na uspostavi sistema kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u BiH. Agencija za sigurnost hrane BiH će po hitnoj proceduri pripremiti pravilnik o dopunama Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u…

Details

Podržane izmjene Zakona o PDV-u – Šta će sve biti oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Komisija za financije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u kojim se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o carinskoj politici u BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH. Prema Prijedlogu zakona o…

Details

Izvoz namještaja iz BiH povećan za 17 %

  Ukupan izvoz drvne industrije BiH u 2016. godini iznosio je jednu milijardu i i 188 miliona KM. Prema analizi Privredne komore Federacije BiH, od tog iznosa na namještaj se odnosi 448 milona KM, na ostale proizvode od drveta 725 miliona KM, a 15 miliona KM na montažne kuće. Proizvodi šumarstva su izvezeni u vrijednosti…

Details

Poziv za učešće na konferenciji “Future of Building”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena da Vanjskotrgovinska organizacija Privredne komore Austrije organizira konferenciju “Future of Building” koja će se održati 17. i 18. maja 2017. godine u Beču.   Detaljnije informacije o učešću i programu rada konferencije dostupne su na web stranici https://www.b2match.eu/building2017.   Rok za prijavu/registraciju učešća je 28. april 2017. godine.…

Details

Poziv za poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u periodu od 27. aprila do 13. maja 2017. godine u Republici Turskoj održati pet sajmova, i to: 1. Sajam organskih proizvoda, 2. Sajam kozmetike, ljepote i frizera, 3. Sajam lovačkih puški i sportova u prirodi, 4. Sajam stomatološke…

Details