Švedske firme žele investirati u IT sektor u BiH

Direktor Agencije za unaprjeđenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić razgovarao je sa predsjednikom Upravnog odbora Privredne komore Švedske u BiH Adnanom Hadžićem o suradnji na povećanju švedskih investicija u BiH, kao i o postojećim švedskim firmama koje posluju na tržištu BiH i problemima s kojima se suočavaju u BiH. Komora trenutno broji 67 firmi…

Details

Hitno propisati nadležnosti inspekcija za službene kontrole genetički modificirane hrane i hrane za životinje

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informacija o aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na uspostavi sistema kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u BiH. Agencija za sigurnost hrane BiH će po hitnoj proceduri pripremiti pravilnik o dopunama Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u…

Details

Podržane izmjene Zakona o PDV-u – Šta će sve biti oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Komisija za financije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u kojim se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o carinskoj politici u BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH. Prema Prijedlogu zakona o…

Details

Izvoz namještaja iz BiH povećan za 17 %

  Ukupan izvoz drvne industrije BiH u 2016. godini iznosio je jednu milijardu i i 188 miliona KM. Prema analizi Privredne komore Federacije BiH, od tog iznosa na namještaj se odnosi 448 milona KM, na ostale proizvode od drveta 725 miliona KM, a 15 miliona KM na montažne kuće. Proizvodi šumarstva su izvezeni u vrijednosti…

Details