Potpisivanje protokola o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj uniji stečeni uvjeti za početak bescarinskog izvoza u BiH

  Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njenih država članica s jedne i Bosne i Hercegovine s druge strane, potpisan je u Sarajevu 18.07.2016.godine. Sporazum su potpisali šef pregovaračkog tima BiH Hamdo Tinjak i šef delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunar Vigemark, a…

Ekonomsko socijalno vijeće odgodilo oporezivanje toplog obroka i drugih naknada

Na vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća usuglašeno je da će nakon što bude promijenjena preambula Opšteg kolektivnog ugovora tek potom stupiti na snagu izmjene oporezivanja toplog obroka i regresa. Resorni ministar rada i socijalne zaštite Vesko Drljača naglašava da će promijenjena preambula biti donijeta najdalje za dvadesetak dana. Kada se Opšti kolektivni ugovor proširi, on će…

Danas potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na hitnoj telefonskoj sjednici usvojilo adaptaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), čime je otkočen ranije blokirani put BiH ka Evropskoj uniji, saznaje Klix.ba Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na adaptaciju SSP-a nakon što je Njemačka obećala pomoć poljoprivrednoj proizvodnji u toku njegove implementacije. Ovo je ujedno bio i…

Naknade koje nemaju karakter plaće imat će neutralni fiskalni efekt zbog smanjenja procenta stope doprinosa

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak trenutno donose dodatno opterećenje, ali treba znati da je planirano da, kao mjera iz Reformske agende, zajedno sa izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak čini cijelinu promjene sistema obračuna poreza i doprinosa. U toj cjelini uključivanje naknada koje nemaju karakter plata…