Povećan broj turističkih posjeta u BiH

U Bosni i Hercegovini u maju/svibnju 2016. turisti su ostvarili 134.849 posjeta, što je više za 42,7 % u odnosu na april/travanj 2016. i za 12,9 % u odnosu na maj/svibanj 2015. godine. Turisti su u maju/svibnju ostvarili 258.134 noćenja, što je više za 39,1 % u odnosu na april/travanj 2016. i za 11,7 %…

Oporezivanje toplog obroka ne može biti prolongirano

  Iako se u javnosti pojavila informacija da postoji mogućnost prolongiranja primjene Pravilnika o porezu na dohodak u Federaciji BiH kojim se, između ostalog, predviđa i oporezivanje toplog obroka, porezni stručnjaci kažu da se ovdje ne može raditi o prolongiranju primjene Pravilnika budući da je on već objavljen u Službenim novinama i da je stupio…

Smanjen izvoz mlijeka u EU za milijunske iznose

Iako je BiH u septembru prošle godine dobila zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina u zemlje Evropske unije, to nije poboljšalo izvoz ovih proizvoda, već je on, naprotiv, smanjen za milijunske iznose. Ono što je posebno zabrinjavajuće je da je u promatranom periodu došlo čak i do blagog porasta količina uvezenog mlijeka i…