U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH održan radni sastanak “Javno – privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolinskih dozvola u Federaciji Bosne i Hercegovine – iskustva i praksa”

Danas je u Sarajevu, u organizaciji Vijeća stranih investitora BiH (Foreign Investors Council – FIC), Regionalnog udruženja prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju Zapadnog Balkana (RUPP IRIS), u partnerstvu sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) održan radni sastanak pod nazivom “Javno – privatni dijalog: Izdavanje građevinskih i okolišnih dozvola u Federaciji BiH – iskustva i praksa”.  

Details