Vlada FBiH donijela novi pravilnik o bolovanju

Federalna vlada donijela je u petak (13. januar 2017.) Pravilnik kojim se uređuju način, postupak i medicinski kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužina trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostepeni postupak, vršenje nadzora i druga pitanja u vezi sa ovom spriječenošću.