Početak projekata Prilike Plus za industriju namještaja i arhitekturu

Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini zajedno sa partnerima projekta: Centrom Format iz Sarajeva i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, je otpočela 15-mjesečni projekat pod nazivom “Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu”. Projekat se izvodi u sklopu Prilika Plus programa, kojeg implementira RARS (Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća), a finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

Details

Najnovije poslovne ponude inostranih kompanija za saradnju sa kompanijama iz BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator EEN Mreže FBiH, u saradnji sa partnerima, od jula mjeseca će objavljivati, pored dabranih ponuda inostranih firmi iz Baze poslovne saradnje EEN mreže, odabrane ponude iz Baze istraživačke saradnje EEN mreže i Baze tehnološke saradnje EEN za poslovnu saradnju sa kompanijama u Bosni i Hercegovini.

Details

Javni poziv organizatorima sajamskih i drugih manifestacija za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji, u 2017. godini

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona u upravi („Službeni glasnik BiH“, br.32/02 i 102/09) i člana 4. Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inostranstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje u 2017. godini („Službeni glasnik BiH“, br.50/17), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,   o b j a v lj u j e

Details