Poziv za učešće na seminaru „Arbitražno rješavanje sporova“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu „Arbitražno rješavanje sporova“, s ciljem upoznavanja privrednih subjekata s arbitražnim načinom rješavanja sporova – sigurnom, brzom, efektivnom i efikasnom alternativnom metodom rješavanja sporova. Seminar će se održati 07.04.2017. godine u prostorijama Komore (Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) sa početkom u 10:00 sati . Seminar je namijenjen svima…

Details