Trening “Unapređenje prodaje kroz Internet marketing”

  EBRD Advice for Small Business organizira trening   “Unapređenje prodaje kroz Internet marketing”.   Trening će biti održan u dvije, dvodnevne sesije u Sarajevu u Privrednoj komori kantona Sarajevo, La Benevolencije 8, 71 000 Sarajevo, i pomoći će polaznicima da se adekvatno predstave potencijalnim klijentima i uspješno online prodaju svoje proizvode i usluge.  …

FIPA i Ministarstvo turizma FBiH zajedno u privlačenju investicija – Moguće održavanje konferencije o ulaganjima u turizam

FIPA u svojoj bazi kontakata posjeduje 6.700 potencijalnih investitora sa kojima razgovara kroz različite komunikacijske kanale o mogućnostima ulaganja i koje FIPA želi animirati da pokažu veći interes za projekte iz BiH. Među preko 500 investicionih projekata i lokacija koje FIPA nudi stranim investitorima, je i veći broj projekata iz oblasti turizma, za koje postoji veliki interes stranih investitora, rečeno je danas na sastanku direktora FIPA-e Gordana Milinića i federalne ministrice turizma Edite Đapo.