Javni poziv organizatorima sajamskih i drugih manifestacija za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji, u 2017. godini

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona u upravi („Službeni glasnik BiH“, br.32/02 i 102/09) i člana 4. Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inostranstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje u 2017. godini („Službeni glasnik BiH“, br.50/17), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,   o b j a v lj u j e

Details