Softverska industrija ključ razvoja BiH

Strateški pristup i pomoć države ključni su faktori uspjeha softverske industrije u Bosni i Hercegovini, istaknuto je danas u Sarajevu na Prvoj konferenciji o potencijalima razvoja sofrverske industrije Bosne i Hercegovine koja je imala za cilj predstaviti potencijal kojim raspolaže domaća softverska industrija.