Privredna komora USK na Sarajevskom festivalu turizma

Privredna komora USK, zajednički sa svojim članicama i članicama Turističkog klastera Una, će učestvovati na Sarajevskom festivalu turizma koji se održava od 19. – 21.10.2017.godine u Centru Skenderija. U sklopu festivala će se održati 39. Međunarodni sajam turizma i turistička berza i 6. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa.

Održana jednodnevna obuka iz programa finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije

U suroganzaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH i Privredne komore USK, u Bihaću je održana jednodnevna obuka pod nazivom Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving fond. Obuka ima za cilj profesionalno osposobiti i usavršiti sve zainteresirane korisnike i aplikante sredstava iz Revolving fonda. Finansira je Vlada Švedske, implementira Razvojni program UNDP-a, a namjenjena je predstavnicima općina, gradova, kantona, javnih objekata, komunalnih poduzeća, te malih i srednjih poduzeća.

Poziv na jednodnevnu stručnu edukaciju ”Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja OIE kao mjere EE u javnom i privatnom sektoru kroz revolving fond”

U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, Privredna komora USK u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH ima čast najaviti realizaciju jednodnevnog programa stručne edukacije namijene Općinama/Kantonima, predstavnicima javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća.