Javni poziv za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada u 2017. godini

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br: 6/17), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2017.godinu broj:  11-14-4610-1/17 od 24.04.2017.godine i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva za 2017. godinu broj: 11-14-4611-1/17 od 24.04.2017.godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  raspisuje:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva podržalo sajam “EKOBIS 2017”

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić primio je u prostorijama Ministarstva generalnog sekretara Privredne komore Unsko-sanskog kantona Nihada Šušnjara, direktora JP “Nacionalni park Una” Amarilda Mulića i menadžera Krajina Film Festivala Adnana Bajrića, kako bi razgovarali o sajamskim manifestacijama planiranim ove godine u Unsko-sanskom kantonu.