JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u okviru „Programa podrške privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa tržištima“

Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima,  od 14. maja 2018. god. Privredna komora Unsko sanskog kantona raspisuje JAVNI  POZIV za dodjelu sredstava za podršku u okviru Projekta za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima.

 

Unsko-sanski kanton može povezati dijasporu i razvojne projekte u turizmu

U Bihaću je najavljena i predstavljena konferencija „Bosanskohercegovačka izvrsnost – Uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine“ koja će se održati u ovom gradu 29. i 30. juna. Konferenciju organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, uz podršku USAID Projekta „Diaspora Invest“, te partnera WWF Adria „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, Privredne komore USK i BH Futures Foundation.