Privredna komora USK-a

POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK PDF Ispis E-mail

NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA UVOĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA U SKLADU SA STANDARDOM ISO 17025

VAŽI DO 08.06.'09.


OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
USLUGE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Poljoprivredni zavod USK-a
Kontakt osoba: mr. Toromanović Smail
Adresa: Omera Novljanina 4
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263253660002
Telefon:  037/223-431 
Fax: 037/223-430
E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a javni subjekt

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Ne

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Ponuda konsultantskih usluga za uvođenje sistema upravljanja u skladu sa standardom ISO 17025

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Bihać, Omera Novljanina 4

II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot.

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
a) Samo najniža cijena

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA
ZA
UČEŠĆE

28 dana

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI
3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)
Naknadno će biti utvrđen
Bihać

Zadnja Promjena ( Utorak, 12 Svibanj 2009 )
 

Primajte elektronske vijesti PK USK

prijana_na_newsletter.jpg

Stručnjak za EU fondove

planb_edukacija.jpg

Članstvo u PK USK

Advertisement

PK USK on Facebook

You are here  :Home