Privredna komora USK-a

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA PDF Ispis E-mail

PRODAJA ČETINARSKIH I BUKOVIH TRUPACA NA MEĐUSTOVARIŠTU
 
VAŽI DO 16.05.'12.


Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o Bosanska Krupa, direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o Bosanska Krupa objavljuje

JAVNU LICITACIJU PUTEM PRIKUPLJENIH PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Kontakt osoba za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 6, LOT 7 i LOT 8 (Podružnica "Šumarija" Sanski Most) je upravnik mr.sci. Jakupović Dževad, dipl.ing.šum., tel.broj: 037/686-155 i 061/162-734.

Kontakt osoba za LOT 4, LOT 5, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 13 i LOT 14 (Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac) je upravnik mr.sci. Solaković Sabahudin, dipl.ing.šum. tel.broj: 037/881-439 i 061/472-612.

- Četinarski i bukovi trupci se prodaju preuzimanjem na međustovarištu podružnica "Šumarija" ŠPD-a i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
- Četinarski i bukovi trupci se mogu pogledati svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na našoj web stranici, do dana otvaranja ponude u periodu od 09 – 14 sati na dogovorenom mjestu s upravnikom podružnice.
- Način plaćanja je avans u roku 3 dana po potpisu ugovora, otprema i fakturisanje po klasama, a rok isporuke je 30 dana od dana potpisanog ugovora.

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponude za prodaju licitacijom" – ne otvaraj dostaviti na protokol ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa ili preporučeno poštom, od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama do 16.05. 2012. godine do 1100 sati i sve naknadne ponude neće ući u razmatranje.

Ponude se otvaraju isti dan u 1200 sati u prostorijama Direkcije ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa, Radnička bb.
Pravo učešća za prodaju licitacijom imaju sva pravna lica koja posjeduju Rješenje za upis u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade, ili dokaz o ispunjavanju uslova za promet šumskih drvnih proizvoda, transakcijski račun i PDV broj. Prigovor na rad komisije može se istaći na Zapisnik jedino na dan otvaranja ponude.

Tekst ove licitacije se objavljuje na našoj web stranici: www.ussume.ba, i oglasnim tablama podružnica "Šumarija".

Kontakt osoba – Arapović Semira telefon broj: 037/473-670 i 061/784-135.

 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • * AKTUALNOSTI *
 • * NAJAVE *
 • * OBAVIJESTI *
 • * PREDSTAVLJAMO *
POSJETA PREMIJERA USK PRIVREDNOJ KOMORI USK

Utorak, 25 Kolovoz 2015


+ detaljnije

ORGANIZACIJA SAJMA "EKOBIS 2015" UŠLA U ZAVRŠNU FAZU

Petak, 21 Kolovoz 2015

ODRŽANA 13. SJEDNICA DIREKCIJE SAJMA "EKOBIS 2015"
+ detaljnije

NOVI ZAKON O RADU F BIH STUPA NA SNAGU 20.08.2015.g.

Utorak, 18 Kolovoz 2015


+ detaljnije

"MEGGLE" BIHAĆ NA SLUŽBENOJ STRANICI EVROPSKE KOMISIJE NA LISTI MLJEKARA KOJE MOGU IZVOZITI U EU

Četvrtak, 13 Kolovoz 2015

OBJAVLJENA LISTA MLJEKARA IZ BiH KOJE MOGU IZVOZITI U EU
+ detaljnije

"BIHAĆKA PIVOVARA" d.d. BIHAĆ PROSLAVILA 25 GODINA POSTOJANJA I RADA

Ponedjeljak, 10 Kolovoz 2015


+ detaljnije

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA F BiH USVOJIO NOVI ZAKON O RADU

Ponedjeljak, 03 Kolovoz 2015


+ detaljnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Utorak, 21 Srpanj 2015


+ detaljnije

PRIVREDNA KOMORA USK NA 9. MEĐUNARODNOM SAJMU ORGANSKE PROIZVODNJE HRANE I EKO TURIZMA "DANI MALINE"

Utorak, 14 Srpanj 2015


+ detaljnije

ODRŽANA 8. SJEDNICA DIREKCIJE SAJMA "EKOBIS 2015"

Ponedjeljak, 13 Srpanj 2015


+ detaljnije

UDRUŽENJE ZA EK. RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE "TERRA SANA" POKREĆE NOVU LINIJU ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA

Petak, 10 Srpanj 2015


+ detaljnije

NAGRADA NAJMENADŽER I KOMPANIJA ZA EVROPSKI KVALITET, RAST, RAZVOJ U BIH A.D.S.I. MONTAŽA V. KLADUŠA

Ponedjeljak, 06 Srpanj 2015

DODIJELJENA PRIZNANJA NAJUSPJEŠNIJIM MENADŽERIMA I KOMPANIJAMA JUGOISTOČNE I SREDNJE EVROPE ZA 2015. GODINU
+ detaljnije

PROMOCIJA SAJMA „EKOBIS 2015“ ODRŽANA U BANJA LUCI U PRIVREDNOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKE

Ponedjeljak, 06 Srpanj 2015

Održivi razvoj u ruralnim područjima, tema je 13. međunarodnog ekološkog sajma „EKOBIS 2015“, koji će biti održan Bihaću od 10. do 13....
+ detaljnije

ODRŽANA 7. SJEDNICA DIREKCIJE SAJMA "EKOBIS 2015"

Ponedjeljak, 06 Srpanj 2015


+ detaljnije

PROMOCIJA SAJMA „EKOBIS 2015“ ODRŽANA U SARAJEVU U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE

Petak, 26 Lipanj 2015

ODRŽIVI RAZVOJ U RURALNIM PODRUČJIMA, TEMA JE 13. MEĐUNARODNOG EKOLOŠKOG SAJMA „EKOBIS 2015“, KOJI ĆE BITI ODRŽAN U BIHAĆU OD 10. -...
+ detaljnije

Ostale vijesti
PROMOCIJA SAJMA "EKOBIS 2015" U BANJA LUCI 03.07.2015. GODINE


+ detaljnije

RADNA POSJETA OPĆINI VELIKA KLADUŠA

POZIV ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE USK I PREDSTAVNICIMA MEDIJA 
+ detaljnije

POZIV ZA SUDJELOVANJE

PROMOCIJA SAJMA "EKOBIS 2015" 26.06.2015.g.  U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI U SARAJEVU 
+ detaljnije

POZIV ZA SJEDNICU SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE USK


+ detaljnije

12. ROTARY VLAK "SMARAGDNOM DOLINOM RIJEKE UNE" NA RELACIJI BIHAĆ-MARTIN BROD-BIHAĆ


+ detaljnije

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA DIREKCIJE SAJMA "EKOBIS 2015"

POZIV ČLANOVIMA DIREKCIJE SAJMA "EKOBIS 2015" I PREDSTAVNICIMA MEDIJA
+ detaljnije

POZIV NA SEMINAR "ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE SPOROVA"


+ detaljnije

POZIV NA 4. REDOVNU I PROŠIRENU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE USK


+ detaljnije

PREZENTACIJA DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA GRANT SREDSTVA U OKVIRU PROJEKTA „CREDO Krajina“

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA PREZENTACIJI
+ detaljnije

Ostale najave događaja
VTK BiH PUNOPRAVNI ČLAN MEĐUNARODNE UNIJE PUTNIČKOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2015


+ detaljnije

OBAVIJEST

Ponedjeljak, 10 Kolovoz 2015

USVAJANJEM NOVOG STATUTA PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA F BIH ISTUPILA JE IZ SUSTAVA PRIVREDNIH/GOSPODARSKI KOMORA U FBiH USTANOVLJEN ZAKONOM O PRIVREDNIM/GOSPODARSKIM KOMORAMA U F BiH
+ detaljnije

OBAVIJEST O PRODAJI POKRETNIH STVARI dana 09.06.2015.g. u 11.00 sati u Bihaću, ul. Jablanska br. 45

Utorak, 02 Lipanj 2015


+ detaljnije

Racunovodja.ba - prvi bosansko-hercegovački web portal za računovođe

Ponedjeljak, 01 Lipanj 2015


+ detaljnije

12. ROTARY VLAK "SMARAGDNOM DOLINOM RIJEKE UNE" NA RELACIJI BIHAĆ- MARTIN BROD- BIHAĆ

Ponedjeljak, 25 Svibanj 2015


+ detaljnije

URGENCIJA UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE NA UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Utorak, 31 Ožujak 2015

UPUTSTVA O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU PO FAKTURI 
+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE O OTVARANJU ZAHTJEVA ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE

Utorak, 31 Ožujak 2015


+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE O OTVORENOM STEČAJNOM POSTUPKU ZA "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Utorak, 31 Ožujak 2015


+ detaljnije

ODGOĐENA SJEDNICA GRUPACIJE SAOBRAĆAJA I VEZA USK

Četvrtak, 19 Ožujak 2015

SJEDNICA SEKCIJE STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA USK BIT ĆE ODRŽANA KAKO JE I PLANIRANO 
+ detaljnije

POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK U "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Četvrtak, 19 Ožujak 2015


+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI SLUČAJA "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015


+ detaljnije

OD 1. JANUARA POČET ĆE PRIMJENA NOVE CARINSKE TARIFE BIH ZA 2015. GODINU

Ponedjeljak, 05 Siječanj 2015

SAOPĆENJE MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH
+ detaljnije

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM POZIVU

Ponedjeljak, 03 Studeni 2014

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA USPOSTAVLJEN OD FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA SVE PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU POVOLJNIH KREDITNIH...
+ detaljnije

NOVA USLUGA VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BOSNE I HERCEGOVINE

Petak, 15 Kolovoz 2014

POTVRDA O VIŠOJ SILI (VIS MAIOR)
+ detaljnije

Ostale obavijesti
MEGGLE Mljekara d.o.o.

Kompanija MEGGLE ima tradiciju dugu više od 125 godina. Na tržištu Bosne i Hercegovine je prisutna više od 16 godina, a 2002. godine je investirala...
+ detaljnijeEKOBIS 2015

ekobis 2015 baner

 Najavljujemo EKOBIS 2015" 10. - 13.09.2015. god.

www.ekobis.info
Tema sajma: ODRŽIVI RAZVOJ U RURALNIM PODRUČJIMA

- Letak EKOBIS 2015
- Prijava izlaganja
- Prijava izlaganja - maloprodaja - Prezentacija EKOBIS 205 (.ppt)

PUBLIKACIJA 10 GODINA SAJMA EKOBIS

Advertisement

Obavijest privrednim subjektima s područja USK pogođenim poplavama

PREUZMITE IZJAVU ZA PROCJENU ŠTETE OD POPLAVA

Prezentacija aktuelnih projekata u USK-a

Fond za podršku drvoprerađivačima USK

Privredna komora Unsko-sanskog kantona je, u saradnji sa FIRMA Projektom USAID- Sida, te Ministarstvom privrede Unsko-sanskog kantona uspostavila Fond podrške drvoprerađivačima Unsko-sanskog kantona u razvijanju i implementaciji sistema upravljanja kvalitetom, kako bi pružili podršku privrednim društvima u sektoru drvoprerade.
Detaljnije...

Članstvo u PK USK

Advertisement

WeB – We Enforce Businesses

Advertisement

Administracija

Marketing

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Distribucija Sadržaja

Kursna lista ECB

Evropska Centralna Banka
Currency EUR 
30-08-2015
USD 
CHF 
GBP 
CAD 
AUD 
DKK 
 NOR 
SEK 
JPY 

PARTNERI PK USK

Advertisement

CERTIFICIRANA PRIVREDNA DRUŠTVA I INSTITUCIJE USK

Advertisement

EBRD TAM/BAS Program

Advertisement

Tko je Online

Gostiju online: 2

Zahvalnica za PKUSK

Advertisement
You are here  :Home