Privredna komora USK-a

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA PDF Ispis E-mail

PRODAJA ČETINARSKIH I BUKOVIH TRUPACA NA MEĐUSTOVARIŠTU
 
VAŽI DO 16.05.'12.


Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o Bosanska Krupa, direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o Bosanska Krupa objavljuje

JAVNU LICITACIJU PUTEM PRIKUPLJENIH PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Kontakt osoba za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 6, LOT 7 i LOT 8 (Podružnica "Šumarija" Sanski Most) je upravnik mr.sci. Jakupović Dževad, dipl.ing.šum., tel.broj: 037/686-155 i 061/162-734.

Kontakt osoba za LOT 4, LOT 5, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 13 i LOT 14 (Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac) je upravnik mr.sci. Solaković Sabahudin, dipl.ing.šum. tel.broj: 037/881-439 i 061/472-612.

- Četinarski i bukovi trupci se prodaju preuzimanjem na međustovarištu podružnica "Šumarija" ŠPD-a i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
- Četinarski i bukovi trupci se mogu pogledati svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na našoj web stranici, do dana otvaranja ponude u periodu od 09 – 14 sati na dogovorenom mjestu s upravnikom podružnice.
- Način plaćanja je avans u roku 3 dana po potpisu ugovora, otprema i fakturisanje po klasama, a rok isporuke je 30 dana od dana potpisanog ugovora.

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponude za prodaju licitacijom" – ne otvaraj dostaviti na protokol ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa ili preporučeno poštom, od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama do 16.05. 2012. godine do 1100 sati i sve naknadne ponude neće ući u razmatranje.

Ponude se otvaraju isti dan u 1200 sati u prostorijama Direkcije ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa, Radnička bb.
Pravo učešća za prodaju licitacijom imaju sva pravna lica koja posjeduju Rješenje za upis u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade, ili dokaz o ispunjavanju uslova za promet šumskih drvnih proizvoda, transakcijski račun i PDV broj. Prigovor na rad komisije može se istaći na Zapisnik jedino na dan otvaranja ponude.

Tekst ove licitacije se objavljuje na našoj web stranici: www.ussume.ba, i oglasnim tablama podružnica "Šumarija".

Kontakt osoba – Arapović Semira telefon broj: 037/473-670 i 061/784-135.

 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • * AKTUALNOSTI *
 • * NAJAVE *
 • * OBAVIJESTI *
 • * PREDSTAVLJAMO *
ODRŽAN KONSTITUIRAJUĆI SASTANAK DIREKCIJE 13. MEĐUNARODNOG EKOLOŠKOG SAJMA "EKOBIS 2015"

Petak, 22 Svibanj 2015


+ detaljnije

ZAKLJUČCI SA PROŠIRENE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA PK USK NA TEMU AKTUALNA PRIVREDNA SITUACIJA NA USK

Četvrtak, 21 Svibanj 2015


+ detaljnije

U PRIVREDNOJ KOMORI USK ODRŽAN SEMINAR "ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE SPOROVA"

Srijeda, 20 Svibanj 2015


+ detaljnije

ODRŽANA 4. REDOVNA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE USK I PROŠIRENA SJEDNICA NA TEMU:

Petak, 15 Svibanj 2015

„AKTUALNA PRIVREDNA SITUACIJA NA USK – AKTIVNOSTI VLADE USK“ 
+ detaljnije

8 NAGRADA ZA 7 INOVACIJA BIH I USK INOVATORIMA NA 114. IZLOŽBI INOVACIJA "CONCOURS LEPINE" U PARIZU

Ponedjeljak, 11 Svibanj 2015

MLADE INOVATORICE IZ BIHAĆA OSVOJILE BRONČANU MEDALJU ! ČESTITAMO !
+ detaljnije

PRIVREDNA KOMORA USK SA ČLANICAMA NA 13. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA "LIST 2015" U LUKAVCU

Ponedjeljak, 11 Svibanj 2015

U Lukavcu je 09. maja 2015.g. završena trodnevna međunarodna sajmska manifestacija turizma "LIST 2015".  U tom periodu predstavilo...
+ detaljnije

SASTANAK RADNE GRUPE ZA UNAPRJEĐENJE STANJA U SEKTORIMA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Petak, 08 Svibanj 2015

UNAPRJEĐENJE KRITERIJA ZA RASPODJELU SIROVINE 
+ detaljnije

"MEGGLE" MLJEKARA d.o.o. BIHAĆ ULAŽE 11 MILIONA KM U NOVE PROIZVODNE KAPACITETE

Srijeda, 06 Svibanj 2015

STRATEŠKI INTERES "MEGGLE" MLJEKARE I OPREDIJELJENOST ZA DALJNJA ULAGANJA I MODERNIZACIJU 
+ detaljnije

PREZENTACIJA O OBJAVLJENOM DRUGOM JAVNOM POZIVU ZA GRANT SREDSTVA U OKVIRU PROJEKTA "CREDO KRAJINA"

Četvrtak, 30 Travanj 2015

PREZENTACIJA ODRŽANA U PRIVREDNOJ KOMORI UNSKO-SANSKOG KANTONA U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA RAZVOJ PODUZEĆA EDA I PRIVREDNE KOMORE UNSKO-SANSKOG KANTONA
+ detaljnije

IZASLANSTVO UNSKO-SANSKOG KANTONA POSJETILO VIROVITIČKO-PODRAVSKU ŽUPANIJU

Srijeda, 29 Travanj 2015


+ detaljnije

U BIHAĆU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O TEMI „EU-BiH FOND ZA EKONOMSKI RAZVOJ BiH“

Petak, 24 Travanj 2015


+ detaljnije

PRIVREDNA KOMORA USK I RAZVOJNA AGENCIJA USK POTPISALE SPORAZUM O SURADNJI

Četvrtak, 23 Travanj 2015


+ detaljnije

PRVI PRATEĆI SADRŽAJ SAJMA "EKOBIS - 2015"

Četvrtak, 23 Travanj 2015

OPĆINSKO NATJECANJE EKO-KVIZA "UNA I EKOLOGIJA - EKOBIS 2015" - OBILJEŽEN DAN PLANETE ZEMLJE
+ detaljnije

DANAS OTVARANJE SAJMA "GRAPOS-EXPO 2015" U GRAČANICI

Utorak, 21 Travanj 2015

6. MEĐUNARODNI SAJAM PODUZETNIŠTVA I OBRTA U GRAČANICI 
+ detaljnije

Ostale vijesti
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA DIREKCIJE SAJMA "EKOBIS 2015"

POZIV ČLANOVIMA DIREKCIJE SAJMA "EKOBIS 2015" I PREDSTAVNICIMA MEDIJA
+ detaljnije

POZIV NA SEMINAR "ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE SPOROVA"


+ detaljnije

POZIV NA 4. REDOVNU I PROŠIRENU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE USK


+ detaljnije

PREZENTACIJA DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA GRANT SREDSTVA U OKVIRU PROJEKTA „CREDO Krajina“

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA PREZENTACIJI
+ detaljnije

POSJETA HGK ŽK VIROVITICA I VIROVITIČKO - PODRAVSKOJ ŽUPANIJI


+ detaljnije

MOGUĆNOSTI UČEŠĆA PODUZEĆA U PROCESU PROVOĐENJA PRAKTIČNE NASTAVE

POZIV ZA SASTANAK 
+ detaljnije

SJEDNICA GRUPACIJE SAOBRAĆAJA I VEZA USK

POZIV NA SJEDNICU GRUPACIJE SAOBRAĆAJA I VEZA USK
+ detaljnije

SJEDNICA SEKCIJE TEHNIČKIH PREGLEDA USK

POZIV NA SJEDNICU SEKCIJE STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA USK - ČLANICAMA SEKCIJE I MEDIJIMA
+ detaljnije

TRENING/WORKSHOP ZA POSLOVNI SEKTOR KOJI ZAPOŠLJAVA VOZAČE KAMIONA U MEĐ.TR. ILI/I RADNIKE MIGRANTE

TRENING ĆE SE ODRŽATI 12.03.2015.g. U PRIVREDNOJ KOMORI USK 
+ detaljnije

Ostale najave događaja
URGENCIJA UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE NA UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Utorak, 31 Ožujak 2015

UPUTSTVA O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU PO FAKTURI 
+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE O OTVARANJU ZAHTJEVA ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE

Utorak, 31 Ožujak 2015


+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE O OTVORENOM STEČAJNOM POSTUPKU ZA "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Utorak, 31 Ožujak 2015


+ detaljnije

ODGOĐENA SJEDNICA GRUPACIJE SAOBRAĆAJA I VEZA USK

Četvrtak, 19 Ožujak 2015

SJEDNICA SEKCIJE STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA USK BIT ĆE ODRŽANA KAKO JE I PLANIRANO 
+ detaljnije

POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK U "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Četvrtak, 19 Ožujak 2015


+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI SLUČAJA "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015


+ detaljnije

OD 1. JANUARA POČET ĆE PRIMJENA NOVE CARINSKE TARIFE BIH ZA 2015. GODINU

Ponedjeljak, 05 Siječanj 2015

SAOPĆENJE MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH
+ detaljnije

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM POZIVU

Ponedjeljak, 03 Studeni 2014

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA USPOSTAVLJEN OD FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA SVE PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU POVOLJNIH KREDITNIH...
+ detaljnije

NOVA USLUGA VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BOSNE I HERCEGOVINE

Petak, 15 Kolovoz 2014

POTVRDA O VIŠOJ SILI (VIS MAIOR)
+ detaljnije

U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH OBJAVLJENA TRI PROPISA O HRANI

Četvrtak, 14 Kolovoz 2014

OBJAVLJENE PRAVILNIKE DONIJELO VIJEĆE MINISTARA BIH NA PRIJEDLOG AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE BIH U SURADNJI S NADLEŽNIM ORGANIMA ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA BIH 
+ detaljnije

POZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE USK

Srijeda, 23 Srpanj 2014

ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA I PREDSTAVNICIMA MEDIJA
+ detaljnije

OBAVIJEST PRIVREDNIM SUBJEKTIMA S POPLAVLJENIH PODRUČJA BIH

Četvrtak, 10 Srpanj 2014


+ detaljnije

POZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Petak, 27 Lipanj 2014

PREDLOŽENIM ZASTUPNICIMA U SKUPŠTINU PRIVREDNE KOMORE UNSKO-SANSKOG KANTONA I PREDSTAVNICIMA MEDIJA 
+ detaljnije

ZAKLJUČAK O PRODAJI POKRETNIH STVARI JAVNIM NADMETANJEM

Utorak, 03 Lipanj 2014

ZA DAN 12.06.2014.g. U 09.00 SATI
+ detaljnije

Ostale obavijesti
MEGGLE Mljekara d.o.o.

Kompanija MEGGLE ima tradiciju dugu više od 125 godina. Na tržištu Bosne i Hercegovine je prisutna više od 16 godina, a 2002. godine je investirala...
+ detaljnijeEKOBIS 2015

ekobis 2015 baner

 Najavljujemo EKOBIS 2015" 10. - 13.09.2015. god.

www.ekobis.info
Tema sajma: ODRŽIVI RAZVOJ U RURALNIM PODRUČJIMA

- Letak EKOBIS 2015
- Prijava izlaganja
- Prijava izlaganja - maloprodaja

PUBLIKACIJA 10 GODINA SAJMA EKOBIS

Advertisement

Obavijest privrednim subjektima s područja USK pogođenim poplavama

PREUZMITE IZJAVU ZA PROCJENU ŠTETE OD POPLAVA

Prezentacija aktuelnih projekata u USK-a

Fond za podršku drvoprerađivačima USK

Privredna komora Unsko-sanskog kantona je, u saradnji sa FIRMA Projektom USAID- Sida, te Ministarstvom privrede Unsko-sanskog kantona uspostavila Fond podrške drvoprerađivačima Unsko-sanskog kantona u razvijanju i implementaciji sistema upravljanja kvalitetom, kako bi pružili podršku privrednim društvima u sektoru drvoprerade.
Detaljnije...

Članstvo u PK USK

Advertisement

WeB – We Enforce Businesses

Advertisement

Administracija

Marketing

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Distribucija Sadržaja

Kursna lista ECB

Evropska Centralna Banka
Currency EUR 
27-05-2015
USD 
CHF 
GBP 
CAD 
AUD 
DKK 
 NOR 
SEK 
JPY 

PARTNERI PK USK

Advertisement

CERTIFICIRANA PRIVREDNA DRUŠTVA I INSTITUCIJE USK

Advertisement

EBRD TAM/BAS Program

Advertisement

Tko je Online

Gostiju online: 3

Zahvalnica za PKUSK

Advertisement
You are here  :Home