Privredna komora USK-a

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA PDF Ispis E-mail

PRODAJA ČETINARSKIH I BUKOVIH TRUPACA NA MEĐUSTOVARIŠTU
 
VAŽI DO 16.05.'12.


Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o Bosanska Krupa, direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o Bosanska Krupa objavljuje

JAVNU LICITACIJU PUTEM PRIKUPLJENIH PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Kontakt osoba za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 6, LOT 7 i LOT 8 (Podružnica "Šumarija" Sanski Most) je upravnik mr.sci. Jakupović Dževad, dipl.ing.šum., tel.broj: 037/686-155 i 061/162-734.

Kontakt osoba za LOT 4, LOT 5, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 13 i LOT 14 (Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac) je upravnik mr.sci. Solaković Sabahudin, dipl.ing.šum. tel.broj: 037/881-439 i 061/472-612.

- Četinarski i bukovi trupci se prodaju preuzimanjem na međustovarištu podružnica "Šumarija" ŠPD-a i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
- Četinarski i bukovi trupci se mogu pogledati svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na našoj web stranici, do dana otvaranja ponude u periodu od 09 – 14 sati na dogovorenom mjestu s upravnikom podružnice.
- Način plaćanja je avans u roku 3 dana po potpisu ugovora, otprema i fakturisanje po klasama, a rok isporuke je 30 dana od dana potpisanog ugovora.

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponude za prodaju licitacijom" – ne otvaraj dostaviti na protokol ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa ili preporučeno poštom, od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama do 16.05. 2012. godine do 1100 sati i sve naknadne ponude neće ući u razmatranje.

Ponude se otvaraju isti dan u 1200 sati u prostorijama Direkcije ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa, Radnička bb.
Pravo učešća za prodaju licitacijom imaju sva pravna lica koja posjeduju Rješenje za upis u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade, ili dokaz o ispunjavanju uslova za promet šumskih drvnih proizvoda, transakcijski račun i PDV broj. Prigovor na rad komisije može se istaći na Zapisnik jedino na dan otvaranja ponude.

Tekst ove licitacije se objavljuje na našoj web stranici: www.ussume.ba, i oglasnim tablama podružnica "Šumarija".

Kontakt osoba – Arapović Semira telefon broj: 037/473-670 i 061/784-135.

 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • * AKTUALNOSTI *
 • * NAJAVE *
 • * OBAVIJESTI *
 • * PREDSTAVLJAMO *
U BIHAĆU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O TEMI „EU-BiH FOND ZA EKONOMSKI RAZVOJ BiH“

Petak, 24 Travanj 2015


+ detaljnije

PRIVREDNA KOMORA USK I RAZVOJNA AGENCIJA USK POTPISALE SPORAZUM O SURADNJI

Četvrtak, 23 Travanj 2015


+ detaljnije

PRVI PRATEĆI SADRŽAJ SAJMA "EKOBIS - 2015"

Četvrtak, 23 Travanj 2015

OPĆINSKO NATJECANJE EKO-KVIZA "UNA I EKOLOGIJA - EKOBIS 2015" - OBILJEŽEN DAN PLANETE ZEMLJE
+ detaljnije

DANAS OTVARANJE SAJMA "GRAPOS-EXPO 2015" U GRAČANICI

Utorak, 21 Travanj 2015

6. MEĐUNARODNI SAJAM PODUZETNIŠTVA I OBRTA U GRAČANICI 
+ detaljnije

ODRŽAN SASTANAK "MOGUĆNOSTI UČEŠĆA PODUZEĆA U PROCESU PROVOĐENJA PRAKTIČNE NASTAVE"

Srijeda, 08 Travanj 2015


+ detaljnije

ODRŽANA PRVA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE USK U MANDATNOM PERIODU 2014. - 2018. GODINA

Srijeda, 08 Travanj 2015


+ detaljnije

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA PRIVREDNE KOMORE USK I DIREKTORA INSTITUTA ZA CERTIFICIRANJE SISTEMA

Srijeda, 08 Travanj 2015

DOGOVORENI PRAVCI BUDUĆE SURADNJE
+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE O OTVORENOM STEČAJNOM POSTUPKU ZA "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Utorak, 31 Ožujak 2015


+ detaljnije

POSJETA KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Petak, 27 Ožujak 2015


+ detaljnije

OBILJEŽEN "SVJETSKI DAN VODA"

Ponedjeljak, 23 Ožujak 2015


+ detaljnije

ODRŽAN TRENING ZA POSLOVNI SEKTOR KOJI ZAPOŠLJAVA VOZAČE U MEĐ. TRANSPORTU I/ILI RADNIKE MIGRANTE

Petak, 13 Ožujak 2015

TRENING ODRŽAN NA TEMU HIV/AIDS U OKVIRU PROJEKTA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA MIGRACIJE (IOM) "SRAZMJERNO POVEĆANJE UNIVERZALNOG PRISTUPA ZA NAJRIZIČNIJE POPULACIJE...
+ detaljnije

ODRŽANA SJEDNICA GRUPACIJE PROIZVOĐAČA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA BIH U VTK

Srijeda, 11 Ožujak 2015


+ detaljnije

ODRŽAN SASTANAK RUKOVODSTVA PRIVREDNE KOMORE USK S PREMIJEROM USK

Utorak, 10 Ožujak 2015

  U prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću je 09.03.2015. godine, održan sastanak rukovodstva Privredne komore...
+ detaljnije

ODRŽAN SASTANAK GRUPACIJE ŠUMARSTVA, DRVNE, GRAFIČKE I PAPIRNE DJELATNOSTI USK

Utorak, 10 Ožujak 2015

TEMA SJEDNICE: PREDVIĐENA DINAMIKA ISPORUKE DRVNOG ETATA ZA PRVI KVARTAL 2015. GODINE
+ detaljnije

Ostale vijesti
MOGUĆNOSTI UČEŠĆA PODUZEĆA U PROCESU PROVOĐENJA PRAKTIČNE NASTAVE

POZIV ZA SASTANAK 
+ detaljnije

SJEDNICA GRUPACIJE SAOBRAĆAJA I VEZA USK

POZIV NA SJEDNICU GRUPACIJE SAOBRAĆAJA I VEZA USK
+ detaljnije

SJEDNICA SEKCIJE TEHNIČKIH PREGLEDA USK

POZIV NA SJEDNICU SEKCIJE STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA USK - ČLANICAMA SEKCIJE I MEDIJIMA
+ detaljnije

TRENING/WORKSHOP ZA POSLOVNI SEKTOR KOJI ZAPOŠLJAVA VOZAČE KAMIONA U MEĐ.TR. ILI/I RADNIKE MIGRANTE

TRENING ĆE SE ODRŽATI 12.03.2015.g. U PRIVREDNOJ KOMORI USK 
+ detaljnije

SJEDNICA GRUPACIJE ŠUMARSTVA, DRVNE, GRAFIČKE I PAPIRNE DJELATNOSTI

POZIV ČLANICAMA GRUPACIJE I PREDSTAVNICIMA MEDIJA
+ detaljnije

PRIVREDNA KOMORA USK SA ČLANICAMA NA 18. MEĐUNARODNOM PROLJETNOM SAJMU U BJELOVARU


+ detaljnije

"HISTRIA 2015" - 22. IZLOŽBA HRANE I PIĆA OD 06. DO 08.02.2015. g. U PULI


+ detaljnije

RADIONICA ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA SUDJELOVANJE NA 6. SARAJEVO BUSINESS FORUMU "SBF 2015"

RADIONICA ĆE SE ODRŽATI 05.02.2015.g. U BIHAĆU U HOTELU "OPAL EXCLUSIVE" 
+ detaljnije

JUBILARNI 20. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA,OBRTNIŠTVA I POLJOPRIVREDE "VIROEXPO 2015" U VIROVITICI


+ detaljnije

Ostale najave događaja
URGENCIJA UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE NA UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Utorak, 31 Ožujak 2015

UPUTSTVA O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU PO FAKTURI 
+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE O OTVARANJU ZAHTJEVA ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE

Utorak, 31 Ožujak 2015


+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE O OTVORENOM STEČAJNOM POSTUPKU ZA "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Utorak, 31 Ožujak 2015


+ detaljnije

ODGOĐENA SJEDNICA GRUPACIJE SAOBRAĆAJA I VEZA USK

Četvrtak, 19 Ožujak 2015

SJEDNICA SEKCIJE STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA USK BIT ĆE ODRŽANA KAKO JE I PLANIRANO 
+ detaljnije

POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK U "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Četvrtak, 19 Ožujak 2015


+ detaljnije

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI SLUČAJA "TUŠ TRADE" d.o.o. BIHAĆ

Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015


+ detaljnije

OD 1. JANUARA POČET ĆE PRIMJENA NOVE CARINSKE TARIFE BIH ZA 2015. GODINU

Ponedjeljak, 05 Siječanj 2015

SAOPĆENJE MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH
+ detaljnije

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM POZIVU

Ponedjeljak, 03 Studeni 2014

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA USPOSTAVLJEN OD FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA SVE PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU POVOLJNIH KREDITNIH...
+ detaljnije

NOVA USLUGA VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BOSNE I HERCEGOVINE

Petak, 15 Kolovoz 2014

POTVRDA O VIŠOJ SILI (VIS MAIOR)
+ detaljnije

U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH OBJAVLJENA TRI PROPISA O HRANI

Četvrtak, 14 Kolovoz 2014

OBJAVLJENE PRAVILNIKE DONIJELO VIJEĆE MINISTARA BIH NA PRIJEDLOG AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE BIH U SURADNJI S NADLEŽNIM ORGANIMA ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA BIH 
+ detaljnije

POZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE USK

Srijeda, 23 Srpanj 2014

ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA I PREDSTAVNICIMA MEDIJA
+ detaljnije

OBAVIJEST PRIVREDNIM SUBJEKTIMA S POPLAVLJENIH PODRUČJA BIH

Četvrtak, 10 Srpanj 2014


+ detaljnije

POZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Petak, 27 Lipanj 2014

PREDLOŽENIM ZASTUPNICIMA U SKUPŠTINU PRIVREDNE KOMORE UNSKO-SANSKOG KANTONA I PREDSTAVNICIMA MEDIJA 
+ detaljnije

ZAKLJUČAK O PRODAJI POKRETNIH STVARI JAVNIM NADMETANJEM

Utorak, 03 Lipanj 2014

ZA DAN 12.06.2014.g. U 09.00 SATI
+ detaljnije

Ostale obavijesti
MEGGLE Mljekara d.o.o.

Kompanija MEGGLE ima tradiciju dugu više od 125 godina. Na tržištu Bosne i Hercegovine je prisutna više od 16 godina, a 2002. godine je investirala...
+ detaljnijeEKOBIS 2015

ekobis 2015 baner

 Najavljujemo EKOBIS 2015" 10. - 13.09.2015. god.

www.ekobis.info
Tema sajma: ODRŽIVI RAZVOJ U RURALNIM PODRUČJIMA

- Letak EKOBIS 2015
- Prijava izlaganja
- Prijava izlaganja - maloprodaja

PUBLIKACIJA 10 GODINA SAJMA EKOBIS

Advertisement

Obavijest privrednim subjektima s područja USK pogođenim poplavama

PREUZMITE IZJAVU ZA PROCJENU ŠTETE OD POPLAVA

Prezentacija aktuelnih projekata u USK-a

Fond za podršku drvoprerađivačima USK

Privredna komora Unsko-sanskog kantona je, u saradnji sa FIRMA Projektom USAID- Sida, te Ministarstvom privrede Unsko-sanskog kantona uspostavila Fond podrške drvoprerađivačima Unsko-sanskog kantona u razvijanju i implementaciji sistema upravljanja kvalitetom, kako bi pružili podršku privrednim društvima u sektoru drvoprerade.
Detaljnije...

Članstvo u PK USK

Advertisement

WeB – We Enforce Businesses

Advertisement

Administracija

Marketing

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Distribucija Sadržaja

Kursna lista ECB

Evropska Centralna Banka
Currency EUR 
27-04-2015
USD 
CHF 
GBP 
CAD 
AUD 
DKK 
 NOR 
SEK 
JPY 

PARTNERI PK USK

Advertisement

CERTIFICIRANA PRIVREDNA DRUŠTVA I INSTITUCIJE USK

Advertisement

EBRD TAM/BAS Program

Advertisement

Tko je Online

Zahvalnica za PKUSK

Advertisement
You are here  :Home