Privredna komora USK-a

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE BIHAĆ PDF Ispis E-mail

IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA REGIONALNIM CESTAMA UNSKO-SANSKOG KANTONA

VAŽI DO 02.04.'09.


OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 11-09
RADOVI

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA
Organizacija: Kantonalna direkcija za ceste
Kontakt osoba: Mirsad Okanović
Adresa: Miroslava Krleže bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263413700006
Telefon: 037/223-451
Fax: 037/226-685
E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na kantonalnom nivou (ostali)

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Obnova horizontalne saobraćajne signalizacije (11-09)

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet ugovora je ustupanje radova obnove horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnim cestama Unsko-sanskog kantona

II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (član 17. ZJN)
Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Započinje danom potpisivanja i početkom građevinske sezone i završava prema roku iz ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)
10%

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)
Pravo sudjelovanja u ovom postupku ostvaruje ponuđač koji
- nije pod stečajem ili pred likvidacijom
- nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina do dana podnošenja ponude
- vrši plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu s relevantnim zakonima BiH
- vrši plaćanje doprinosa za PIO-MIO u skladu sa relevantnim zakonima BiH
- vrši plaćanje poreza u skladu sa relevantnim zakonima BiH (detaljnije u pretkvalifikacionoj dokumentaciji)

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (član 24. ZJN)
- da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti niskogradnje
- da je registrirani PDV obveznik, (uvjerenje o registraciji PDV obveznika)
- da ispunjava minimalno-tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti niskogradnje (detaljnije u pretkvalikacionoj dokumentaciji)

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
- da posjeduje iskustvo u izvođenju radova iz predmeta nabavke, u vrijednosti 300.000 KM
- da posjeduje odgovarajuću opremu za izvođenje predmetnih radova (detaljnije u pretkvalifikacionoj dokumentaciji)

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ograničeni s pretkvalifikacijom
(Uz mogućnost vođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja obvještenja o nabavci prema članu 11. stav (4) tačka d) al. 2) u periodu od tri godine)

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
a) Samo najniža cijena

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Može se obezbijediti do 2. 4. 2009. godine.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA
ZA
UČEŠĆE

2. 4. 2009. godine u 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje finansijskih ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)
7. 4. 2009. godine u 12,00 sati
M. Krleže bb, Bihać

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ poziva sve zainteresirane kandidate da zatraže pretkvalifikacionu dokumentaciju i da podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju prilažući sve potrebne informacije i dokumente.
Obavještenje se odnosi na pretkvalifikacionu fazu postupka.
U drugoj, tenderskoj fazi, ugovorni organ će kandidatima koji zadovolje pretkvalifikacione uvjete, istovremeno poslati tendersku dokumentaciju, pozivajući ih da pripreme i podnesu ponudu koja ispunjava zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji.
Zahtjev za dostavljanje pretkvalifikacione tenderske dokumentacije podnosi se lično ili na fax 037/ 223-451 uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM na račun broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 2901001.
Tendersku dokumentaciju dostavljamo i elektronskom poštom, ukoliko to u zahtjevu bude traženo.
(2-23-3954-09)


Zadnja Promjena ( Utorak, 17 Ožujak 2009 )
 

Primajte elektronske vijesti PK USK

prijana_na_newsletter.jpg

Stručnjak za EU fondove

planb_edukacija.jpg

Članstvo u PK USK

Advertisement

PK USK on Facebook

You are here  :Home