Poziv za učešće na seminaru “Predstavljanje tehnologije tretmana pročišćavanja otpadnih voda pomoću vještačkih močvarišta”

Privredna komora Unsko-sanskog kantona poziva svoje članice, privrednike, predstavnike institucija, općine i sve zainteresirane na sudjelovanje u seminaru   “Predstavljanje tehnologije tretmana pročišćavanja otpadnih voda pomoću vještačkih močvarišta”.   Seminar će biti održani u 4 grada (Tuzla, Banja Luka, Sarajevo, Mostar) Bosne i Hercegovine, a njihov cilj je unapređenje sistema tretmana otpadnih voda, te jačanje…

Details

U Bihaću održana pripremna radionica za 8. “Sarajevo Business Forum 2017”

  U Bihaću je danas (07.03.2017.g) održana radionica za pripremu projekata za najveći poslovni događaj u Bosni i Hercegovini 8. Sarajevo Business Forum  koji će se održati 22. i 23.05.2017.g. u Sarajevu. Radionicu su organizirali  “VIP business club” Bosna Bank Internacional, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna komora Unsko-sanskog kantona. U uvodnom obraćanju…

Details

Poziv za seminar “Kontinuitet rada iz javnih nabava”

KONTINUITET RADA IZ JAVNIH NABAVA! Pozivamo Vas na SEMINAR iz oblasti javnih nabava Praktična primjena Zakona o javnim nabavama i podzakonskih akata: Pravilnika o uslugama iz Aneksa II Dio B i Pravilnika o e-aukciji -Za ugovorne organe i ponuđače- Predavači: Certificirani treneri javnih nabavki Stipo Petričević i Sanja Ćubela Datum održavanja: 22.03. 2017. godine (srijeda)…

Details

Poziv za radionicu “Priprema projekata za učešće na Sarajevo Business Forumu 2017”

  Bosna Bank International / BBI VIP Business Club u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona organizira radionicu sa temom: „Priprema projekata za učešće na Sarajevo Business Forumu 2017“. Radionica će se održati u Bihaću 07.03.2017.g. u Hotelu „Opal Exclusive“, ul. Krupska bb s početkom u 10.00 sati.…

Details

Održan okrugli stol „Podrška razvoju ICT sektora u Unsko-sanskom kantonu“

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u suradnji sa Razvojnom agencijom Unsko-sanskog kantona je organizirala okrugli stol „Podrška razvoju ICT sektora u Unsko-sanskom kantonu“. Ovo je prvo okupljanje ICT stručnjaka i kreativaca, s ciljem iniciranja dijaloga koji će dovesti do ideja i okrupnjavanja ovog sektora kao jednog od najbrže rastućih u Unsko-sanskom kantonu.

Details

U PK USK održana prezentacija “Financijski konsalting – stručna pomoć pri rješavanju otplate problematičnih kredita fizičkih i pravnih lica”

U Privrednoj komori USK u Bihaću danas je održana prezentacija “Financijski konsalting – stručna pomoć pri rješavanju otplate problematičnih kredita fizičkih i pravnih lica”. Još je to jedna u nizu besplatnih edukacija koje je PK USK organizirala s ciljem pružanja što boljih usluga svojim članicama. Riječ je o prezentaciji koja omogućava stručnu pomoć pri rješavanju…

Details

Poziv na prezentaciju “Financijski konsalting – stručna pomoć pri rješavanju otplate problematičnih kredita fizičkih i pravnih lica”

POZIV NA PREZENTACIJU “FINANCIJSKI KONSALTING – STRUČNA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU OTPLATE PROBLEMATIČNIH KREDITA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA” Poštovani privrednici, Pozivamo vas da sudjelujete na prezentaciji koju Privredna komora USK organizira u suradnji sa „SOLVIA FME“ d.o.o. Banja Luka: “FINANCIJSKI KONSALTING – STRUČNA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU OTPLATE PROBLEMATIČNIH KREDITA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA” Prezentacija će se održati…

Details

Poziv na jednodnevnu edukaciju “Prodaja kao interpersonalna komunikacija” ili „Kako Kinezima prodati rižu?“

POZIV NA JEDNODNEVNU EDUKACIJU “PRODAJA KAO INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA” ili „Kako Kinezima prodati rižu?“ Poštovani/a, Privredna komora USK u suradnji sa K&K PROMOTION Zagreb – Agencijom za tržišno komuniciranje, event marketing i odnose s javnošću organizira jednodnevnu edukaciju: “PRODAJA KAO INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA” ili “Kako Kinezima prodati rižu?” Edukacija će se održati 23.02.2017.g. s početkom u 10.00…

Details

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u okviru svojih redovnih djelatnosti organizira edukacije za svoje članice. Organiziramo različite vidove edukacije na osnovu stvarnih potreba članica, odnosno stvarnih potreba razvoja pojedinaca, a organiziramo ih, kao i do sada, za sve zaposlenike, bilo da se radi o proizvodnim ili neproizvodnim poduzećima, predstavnicima lokalnih zajednica ili institucija. Sve ovo, ovisno o razinama i potrebama, tj. vještinama koje žele steći – od usavršavanja u informatičkom smislu ili kroz sofisticirane menadžment treninge.

poslovna edukacija

Sustav edukacije, kao kontinuirani proces, osmišljen kroz treninge, seminare i druge vidove edukacije, bitan je faktor koji za posljedicu ima uspjeh u nekoj kompaniji. Bez obzira na način na koji se provode i kako je osmišljen, on bi nužno trebao biti sastavni dio procesa razvoja kadrova u malim, srednjim i bilo kojim poduzećima.
Naše edukacije odvijaju se na više razina. Primjerice, jedna razina je na unapređenju znanja ili specijaliziranih marketinških seminara i treninga iz kojih možete više naučiti o marketingu, planiranju, pozicioniranju i slično, a druga razina je razvoj osobnih vještina pojedinaca poput, komunikacijskih, leadership, menadžment treninga, koji vas razvijaju kao osobu unutar tima i kao pojedinca itd., ovisno o Vašim iskazanim potrebama.

Činjenica je da je edukacija važna dokle god čovjek živi i radi, a kroz edukativne procese, zaposlenici bilo koje kompanije, stjecanjem novih znanja, radit će bolje i donositi bolje rezultate. Razlog tome je što se zaposlenici osjećaju bolje kada shvate da kompanija ulaže u njih, te da dalje mogu napredovati jer profesionalno više vrijede, samim tim što više znaju. Kada još k tome dolazi do dobrog i kvalitetnog poslovnog rezultata, tada učenje i edukacija još više dobivaju na važnosti, jer su onda svi uvjereni da edukacija donosi novu dodanu vrijednost.
Treneri i osobe koje provode edukacije u PK USK su već poznati partneri u edukacijskim procesima, kao i novi partneri s kojima organiziramo edukacije u smislu korištenja najboljih praksi ili sličnih tržišnih situacija, ali isto tako i renomirane konzultantske ‘kuće’ specijalizirane za razvoj kadrova u različitim segmentima.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ističe otvoren pristup u organiziranju edukacija, te očekujemo Vaše prijedloge i ponude za realizaciju svih vidova edukacije. Pozivamo prvenstveno sve članice, sve stručnjake iz privrede, partnere iz obrazovnih institucija, inostrane partnere i druge zainteresirane organizacije da nam ponude AKTUALNE teme za organizaciju edukacija !

Pojedini naši seminari su besplatni, a za većinu njih predviđeni su pisani materijali, CD, brošure i sl., a za seminare za koje iskažete naročiti interes omogućit ćemo i opširnije materijale.

OPĆE INFORMACIJE ZA KORISNIKE PROGRAMA EDUKACIJE

Mjesto održavanja seminara je Bihać, Trg maršala Tita bb, sala Privredne komore Unsko-sanskog kantona ili neka druga sala ukoliko se ukaže potreba uslijed više od 50 prijavljenih kandidata.
Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo izmjene termina, kotizacije i mjesta održavanja seminara ukoliko to bude potrebno.
Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo otkazivanja realizacije pojedinih seminara ili treninga ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika najmanje 5 dana prije predviđenog termina. O otkazivanju prijavljeni učesnici će biti obaviješteni putem telefona, fax-a ili e-mail-a.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun PK USK kod Raiffeisen bank d.d. BIH, Filijala Bihać, broj: 1610350002580048.
Firme koje su članice Komore plaćaju povoljniju kotizaciju od nečlanica PK USK.
Firme koje prijave tri ili više polaznika imaju pravo popusta na kotizaciju ako su članice Privredne komore Unsko-sanskog kantona, a popust se u slučaju prijavljivanja tri ili više polaznika odobrava i nečlanicama PK USK.

Prijave učešća dostavljaju se u roku naznačenom na pozivu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona.
Prijave učešća se mogu dostaviti PK USK na slijedeće načine:

Prijava sudjelovanja važeća je za bilo koji vid edukacije i možete se prijaviti odmah, bez odlaganja.

Po završetku seminara, obezbijeđena su odgovarajuća uvjerenja o sudjelovanju ili odgovarajući certifikat ovlaštenog partnera za konkretan vid edukacije.
Pojedine edukacije, kod kojih je to naglašeno, se provode kombiniranjem teoretskog i praktičnog dijela nastave.

ŽELIMO VAM USPJEŠNU EDUKACIJU
I USPJEŠNO USAVRŠAVANJE !