Poziv na dvodnevnu radionicu na temu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“

Sektor za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH organizira dvodnevnu radionicu na temu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“. Radionica će se održati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu, 11. i 12.06.2018. godine.

Details

Poziv na radionicu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i kompanija Sorbel organizuju dvodnevnu radionicu na temu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“, koja će se održati 11. i 12.06.2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Details

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u okviru svojih redovnih djelatnosti organizira edukacije za svoje članice. Organiziramo različite vidove edukacije na osnovu stvarnih potreba članica, odnosno stvarnih potreba razvoja pojedinaca, a organiziramo ih, kao i do sada, za sve zaposlenike, bilo da se radi o proizvodnim ili neproizvodnim poduzećima, predstavnicima lokalnih zajednica ili institucija. Sve ovo, ovisno o razinama i potrebama, tj. vještinama koje žele steći – od usavršavanja u informatičkom smislu ili kroz sofisticirane menadžment treninge.

poslovna edukacija

Sustav edukacije, kao kontinuirani proces, osmišljen kroz treninge, seminare i druge vidove edukacije, bitan je faktor koji za posljedicu ima uspjeh u nekoj kompaniji. Bez obzira na način na koji se provode i kako je osmišljen, on bi nužno trebao biti sastavni dio procesa razvoja kadrova u malim, srednjim i bilo kojim poduzećima.
Naše edukacije odvijaju se na više razina. Primjerice, jedna razina je na unapređenju znanja ili specijaliziranih marketinških seminara i treninga iz kojih možete više naučiti o marketingu, planiranju, pozicioniranju i slično, a druga razina je razvoj osobnih vještina pojedinaca poput, komunikacijskih, leadership, menadžment treninga, koji vas razvijaju kao osobu unutar tima i kao pojedinca itd., ovisno o Vašim iskazanim potrebama.

Činjenica je da je edukacija važna dokle god čovjek živi i radi, a kroz edukativne procese, zaposlenici bilo koje kompanije, stjecanjem novih znanja, radit će bolje i donositi bolje rezultate. Razlog tome je što se zaposlenici osjećaju bolje kada shvate da kompanija ulaže u njih, te da dalje mogu napredovati jer profesionalno više vrijede, samim tim što više znaju. Kada još k tome dolazi do dobrog i kvalitetnog poslovnog rezultata, tada učenje i edukacija još više dobivaju na važnosti, jer su onda svi uvjereni da edukacija donosi novu dodanu vrijednost.
Treneri i osobe koje provode edukacije u PK USK su već poznati partneri u edukacijskim procesima, kao i novi partneri s kojima organiziramo edukacije u smislu korištenja najboljih praksi ili sličnih tržišnih situacija, ali isto tako i renomirane konzultantske ‘kuće’ specijalizirane za razvoj kadrova u različitim segmentima.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ističe otvoren pristup u organiziranju edukacija, te očekujemo Vaše prijedloge i ponude za realizaciju svih vidova edukacije. Pozivamo prvenstveno sve članice, sve stručnjake iz privrede, partnere iz obrazovnih institucija, inostrane partnere i druge zainteresirane organizacije da nam ponude AKTUALNE teme za organizaciju edukacija !

Pojedini naši seminari su besplatni, a za većinu njih predviđeni su pisani materijali, CD, brošure i sl., a za seminare za koje iskažete naročiti interes omogućit ćemo i opširnije materijale.

OPĆE INFORMACIJE ZA KORISNIKE PROGRAMA EDUKACIJE

Mjesto održavanja seminara je Bihać, Trg maršala Tita bb, sala Privredne komore Unsko-sanskog kantona ili neka druga sala ukoliko se ukaže potreba uslijed više od 50 prijavljenih kandidata.
Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo izmjene termina, kotizacije i mjesta održavanja seminara ukoliko to bude potrebno.
Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo otkazivanja realizacije pojedinih seminara ili treninga ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika najmanje 5 dana prije predviđenog termina. O otkazivanju prijavljeni učesnici će biti obaviješteni putem telefona, fax-a ili e-mail-a.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun PK USK kod Raiffeisen bank d.d. BIH, Filijala Bihać, broj: 1610350002580048.
Firme koje su članice Komore plaćaju povoljniju kotizaciju od nečlanica PK USK.
Firme koje prijave tri ili više polaznika imaju pravo popusta na kotizaciju ako su članice Privredne komore Unsko-sanskog kantona, a popust se u slučaju prijavljivanja tri ili više polaznika odobrava i nečlanicama PK USK.

Prijave učešća dostavljaju se u roku naznačenom na pozivu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona.
Prijave učešća se mogu dostaviti PK USK na slijedeće načine:

Prijava sudjelovanja važeća je za bilo koji vid edukacije i možete se prijaviti odmah, bez odlaganja.

Po završetku seminara, obezbijeđena su odgovarajuća uvjerenja o sudjelovanju ili odgovarajući certifikat ovlaštenog partnera za konkretan vid edukacije.
Pojedine edukacije, kod kojih je to naglašeno, se provode kombiniranjem teoretskog i praktičnog dijela nastave.

ŽELIMO VAM USPJEŠNU EDUKACIJU
I USPJEŠNO USAVRŠAVANJE !