+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slideEDUKACIJE

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u okviru svojih redovnih djelatnosti organizira edukacije za svoje članice. Organiziramo različite vidove edukacije na osnovu stvarnih potreba članica, odnosno stvarnih potreba razvoja pojedinaca, a organiziramo ih, kao i do sada, za sve zaposlenike, bilo da se radi o proizvodnim ili neproizvodnim poduzećima, predstavnicima lokalnih zajednica ili institucija. Sve ovo, ovisno o razinama i potrebama, tj. vještinama koje žele steći – od usavršavanja u informatičkom smislu ili kroz sofisticirane menadžment treninge.

Sustav edukacije, kao kontinuirani proces, osmišljen kroz treninge, seminare i druge vidove edukacije, bitan je faktor koji za posljedicu ima uspjeh u nekoj kompaniji. Bez obzira na način na koji se provode i kako je osmišljen, on bi nužno trebao biti sastavni dio procesa razvoja kadrova u malim, srednjim i bilo kojim poduzećima. Naše edukacije odvijaju se na više razina. Primjerice, jedna razina je na unapređenju znanja ili specijaliziranih marketinških seminara i treninga iz kojih možete više naučiti o marketingu, planiranju, pozicioniranju i slično, a druga razina je razvoj osobnih vještina pojedinaca poput, komunikacijskih, leadership, menadžment treninga, koji vas razvijaju kao osobu unutar tima i kao pojedinca itd., ovisno o Vašim iskazanim potrebama.

Činjenica je da je edukacija važna dokle god čovjek živi i radi, a kroz edukativne procese, zaposlenici bilo koje kompanije, stjecanjem novih znanja, radit će bolje i donositi bolje rezultate. Razlog tome je što se zaposlenici osjećaju bolje kada shvate da kompanija ulaže u njih, te da dalje mogu napredovati jer profesionalno više vrijede, samim tim što više znaju. Kada još k tome dolazi do dobrog i kvalitetnog poslovnog rezultata, tada učenje i edukacija još više dobivaju na važnosti, jer su onda svi uvjereni da edukacija donosi novu dodanu vrijednost. Treneri i osobe koje provode edukacije u PK USK su već poznati partneri u edukacijskim procesima, kao i novi partneri s kojima organiziramo edukacije u smislu korištenja najboljih praksi ili sličnih tržišnih situacija, ali isto tako i renomirane konzultantske ‘kuće’ specijalizirane za razvoj kadrova u različitim segmentima.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ističe otvoren pristup u organiziranju edukacija, te očekujemo Vaše prijedloge i ponude za realizaciju svih vidova edukacije. Pozivamo prvenstveno sve članice, sve stručnjake iz privrede, partnere iz obrazovnih institucija, inostrane partnere i druge zainteresirane organizacije da nam ponude aktualne teme za organizaciju edukacija.

Pojedini edukacijski sadržaji su besplatni, a za većinu njih predviđeni su pisani materijali, CD, brošure i sl.

Opšte informacije za korisnike programa edukacije

Mjesto održavanja seminara je Bihać, Trg maršala Tita bb, sala Privredne komore Unsko-sanskog kantona, odnosno mjesto održavanja naznačeno u pozivu na edukacijski sadržaj.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo izmjene termina, kotizacije i mjesta održavanja seminara ukoliko to bude potrebno.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo otkazivanja realizacije pojedinih seminara ili treninga ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika najmanje 5 dana prije predviđenog termina. O otkazivanju prijavljeni učesnici će biti obaviješteni putem telefona, fax-a ili e-mail-a.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun PK USK kod Raiffeisen bank d.d. BIH, Filijala Bihać, broj: 1610350002580048. Firme koje su članice Komore plaćaju povoljniju kotizaciju. Firme koje su članice Komore plaćaju povoljniju kotizaciju od nečlanica PK USK. 
Firme koje prijave tri ili više polaznika imaju pravo popusta na kotizaciju ako su članice Privredne komore Unsko-sanskog kantona, a popust se u slučaju prijavljivanja tri ili više polaznika odobrava i nečlanicama PK USK.

Prijave učešća dostavljaju se u roku naznačenom na pozivu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona.

Prijave učešća se mogu dostaviti:

Prijava sudjelovanja važeća je za bilo koji vid edukacije i možete se prijaviti odmah, bez odlaganja.

Po završetku seminara, obezbijeđena su odgovarajuća uvjerenja o sudjelovanju ili odgovarajući certifikat ovlaštenog partnera za konkretan vid edukacije.

Pojedine edukacije, kod kojih je to naglašeno, se provode kombiniranjem teoretskog i praktičnog dijela nastave.

novosti-vijesti

Poziv za podnošenje prijava za Biznis školu

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u suradnji sa ASK consulting doo Sarajevo planira organizaciju Biznis škole. Biznis škola se sastoji od 6 biznis modela: ...

novosti-vijesti

Poziv za iskazivanje interesa za edukacijske sadržaje

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u suradnji sa ASK consulting doo Sarajevo u narednom periodu planira organizaciju niza stručnih seminara, treninga, radionica i edukacijskih programa.

novosti-vijesti

Održan treći kongres o pčelarstvu u Bihaću

U Bihaću je ovog vikenda (17.-18.11.2018.g.) održan Treći kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima. Na Kongresu, koji je okupio vodeće regionalne stručnjake iz oblasti pčelarstva, pčelare, predstavnike prehrambene industrije i akademske zajednice, predstavnici ...

novosti-vijesti

Poziv na obuku „Kako upravljati tržišnom inteligencijom“

Pozivamo Vas da uzmete učešće u obuci koju organizira UNDP BiH pod nazivom „Kako upravljati tržišnom inteligencijom“.  Poziv je otvoren za predstavnike privrednih subjekata koji su u svom radu zaduženi za strateško planiranje, marketing, ...

novosti-vijesti

Poziv na predavanje i radionicu "Diverzifikacija proizvodnje jagodastog voća, sa fokusom na savremenu proizvodnju visokožbunaste borovnice"

Projekat USAID/Sweden FARMA II u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Savezom proizvođača jagodičastog voća u BiH Vas poziva na predavanja i radionicu na temu diverzifikacija proizvodnje jagodastog voća, sa fokusom na savremenu proizvodnju visokožbunaste borovnice.

novosti-vijesti

Naučite kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju organizira trodnevnu radionicu na temu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“ u koja će se održati

novosti-vijesti

Održana konferencija PIT Krajina 2018 u Bihaću

Jučer je u Bihaću održana PIT Krajina 2018, konferencija namjenjena proizvodnim kompanijama  u organizaciji konsultantske kuće Targer Engineering & Consulting i U.G. Bosanske Krajine u Sarajevu.

novosti-vijesti

Poziv za Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving fond

Ovim putem, pozivamo sva zainteresovana lica javnog i privatnog sektora da uzmu učešće na jednodnevnoj stručnoj edukaciji pod nazivom: PROGRAM FINANSIRANJA PROJEKATA ...

novosti-vijesti

Uticaj GDPR-a na domaće privredne subjekte

Vanjskotrgovinska komora BiH, u saradnji i na inicijativu Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, organizira predavanje na temu: „Uticaj GDPR-a na domaće privredne subjekte“.  Predavanje će se održati 30.08.2018. godine s ...

novosti-vijesti

Poziv na radionicu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i kompanija Sorbel organizuju dvodnevnu radionicu na temu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“, koja će se održati 17. i 18.09.2018. ...

novosti-vijesti

Poziv na dvodnevnu radionicu na temu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“

Sektor za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH organizira dvodnevnu radionicu na temu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“. Radionica će se održati u prostorijama Vanjskotrgovinske ...

novosti-vijesti

Poziv na USAID radionicu “Upravljanje lancima nabavke (Supply Chain Management)”

Radionica će se održati 13. i 14. juna 2018. godine u prostorijama Privredne komora Republike Srpske, ul. Đure Daničića I/II, 78000 Banja Luka. Radionica je namjenjena ...

novosti-vijesti

Poziv na radionicu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i kompanija Sorbel organizuju dvodnevnu radionicu na temu „Formula prodajnog/poslovnog uspjeha – radionica za prodajne profesionalce, vrhunske prodavače i management“, koja će se održati 11. i 12.06.2018. ...

novosti-vijesti

Održana prezentacija „Biznis škola za menadžere“

U petak, 29.06.2018. godine, u Privrednoj komori USK je održana prezentacija “Biznis škola za menadžere”. Biznis škola za menadžere je namijenjena ...

novosti-vijesti

Objavljen konkurs za pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede

Usluga mentoringa je namijenjena malim i srednjim poduzećima u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih poduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizirani set usluga (SSU) za mala ...

novosti-vijesti

Održana radionica Moć fotografije

U subotu, 07.07.2018.godine u Privrednoj komori USK je održana radionica “Moć fotografije”. Na radionici je prisutnima predstavljeno kako uz pomoć fotografije ...

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se