Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim komorama u Federaciji BiH  (Službene novine Federacije BiH 34/03) uveden je princip dobrovoljnosti učlanjenja od 01.01.2004.godine. Članom komorskog sistema u Federaciji BiH privredni subjekt postaje potpisom Izjave o pristupanju članstvu. Na tom principu u Privrednu komoru Unsko – sanskog kantona učlanilo se preko 500 privrednih subjekata. Nepotpisivanjem izjave privredni subjekt ostaje izvan članstva jedinstvene privredne asocijacije F BiH.

Prednosti članstva u PK USK
 • Jedna članarina za komorski sistem
 • Racionalizacija u troškovima i manje stope članarine
 • Realnija osnovica za članarine i doprinose
 • Puna transparentnost u utrošku sredstava
 • Pristupanjem u članstvo komorskog sistema svaki član osigurava:
 • Ravnopravno članstvo u komorskom sistemu
 • Pravo da učestvuje u biranju predstavnika u sve oblike organiziranja
 • Pravo korištenja svih potencijala komorskog sistema
 • Pravo učešća u svim oblicima i svim programima djelovanja komorskog sistema
 • Pravo korištenja svih rezultata iz programa aktivnosti komorskog sistema i programa pomoći
 • Pravo na legitimno zastupanje kod subjekata zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, te predstavljanje kod privrednih subjekata i drugih asocijacija
 • Pravo na organiziran nastup i predstavljanje članova kroz komorski sistem na sajmovima i drugim promotivnim skupovima
 • Iz navedenih i drugih prava i pogodnosti koja se ostvaruju pristupanjem komorskom sistemu, preporuka je da svaki privredni subjekt izjavom potvrdi svoj pristup.

Poziv za pristupanje u članstvo možete preuzeti ovdje, također i Pristupnica za članstvo u Privrednoj komori USK se nalazi ovdje . Oba dokumenta možete pogledati i preuzeti, a popunjenu pristupnicu, radi upisa u Registar dostaviti na kontakte:

PRIVREDNA KOMORA UNSKO – SANSKOG KANTONA BIHAĆ
77000 Bihać, Trg maršala Tita bb
www.pkusk.com [email protected]

Tel.: ++ 387 37 316 350;
Tel.fax: +387 37 316 351; 316 352; 316 353

Online obrazac za pristup u članstvo PKUSK

IZJAVA O PRISTUPANJU U ČLANSTVO PRIVREDNE KOMORE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ

Izjavljujemo da pristupamo u članstvo Privredne komore Unsko – sanskog kantona Bihać .
Pristupanjem u članstvo Komore preuzimamo prava i obaveze koje proizilaze iz Zakona o privrednim / gospodarskim komorama u F BiH ( Službene novine F BiH br. 35/98 i 34/03), Statuta i drugih akata komore.

O pravnom licu dajemo slijedeće podatke:

Sva polja označena * se obavezno moraju popuniti

Naziv pravnog lica *

ADRESA

Adresa (Ulica i broj)*

Poštanski broj i općina*

Broj telefona*

Broj telefaksa

Email *

PODACI O PRAVNOM LICU

Datum osnivanja*

Identifikacijski broj*

Registrir. djelatnost (SKD i naziv)

Oblik vlasništva*

Broj zaposlenih*

Kontakt osoba*

DIREKTOR

Ime i prezime*

E-mail direktora*

Telefon*

PORUKA

Opcionalna poruka

Izjava o pristupanju u članstvo Komore koristiće se za upis u Registar članova Privredne komore USK Bihać.