JAVNI POZIV organizatorima sajamskih i drugih manifestacija za dodjelu darovnica za potporu sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji u 2018. godini

Na temelju članka 61. stavak 2. Zakona o  upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17) i članka 7. Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih darovnica odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za potporu sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inozemstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje u 2018. godini („Službeni glasnik BiH“, broj 50/18), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objavljuje