Unsko-sanski kanton može povezati dijasporu i razvojne projekte u turizmu

U Bihaću je najavljena i predstavljena konferencija „Bosanskohercegovačka izvrsnost – Uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine“ koja će se održati u ovom gradu 29. i 30. juna. Konferenciju organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, uz podršku USAID Projekta „Diaspora Invest“, te partnera WWF Adria „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, Privredne komore USK i BH Futures Foundation.