Održana prezentacija novih modela finansiranja u javnom i privatnom sektoru

Bosna i Hercegovina prema potrošnji energije spada u velike potrošače. Cilj je trošiti, ali i plaćati manje, što se ne može postići bez projekata energetske efikasnosti. Razvojna agencija USK u svom prvom projektu u energetskom sektoru uključena je zajedno s pet zemalja u regiji. Svrha radionice koja je održana u Bihaću je prezentacija novih modela finansiranja u javnom i privatnom sektoru, s primjerima dobre prakse.