Poziv za učešće na Međunarodnoj konferenciji o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Savez nevladinih organizacija Horizont 2024, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini i drugi partneri iz regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Turska) i EU, organiziraju Međunarodnu konferenciju o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja, koja će se održati od 06. – 08. novembra 2017. godine u Sarajevu.

Poziv za učešće na obuci “Važnost praćenja medija i istraživanja tržišta u procesu donošenja odluka“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s agencijom za praćenje i analizu medija „Kliping BH“, organizira jednodnevnu radionicu na temu „Važnost praćenja medija i istraživanja tržišta u procesu donošenja odluka“. Radionica će se održati 11.10.2017. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Tokom radionice, učesnicima će biti…