Poziv na jednodnevnu stručnu edukaciju ”Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja OIE kao mjere EE u javnom i privatnom sektoru kroz revolving fond”

U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, Privredna komora USK u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH ima čast najaviti realizaciju jednodnevnog programa stručne edukacije namijene Općinama/Kantonima, predstavnicima javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća.