Prosječna plata u BiH za sedam godina uvećana samo za 42 KM – Spori rast posljedica neproduktivnosti privrede

Prosječna neto plata u BiH prvi put je prešla 800 KM u decembru 2009. godine kada je iznosila 802 KM. Varirala je do marta 2011. godine kada je bila 818 KM i do danas nije bila niža od 800 KM. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, u maju ove godine iznosila je 860 KM i to je ujedno i najveća prosječna neto plata u BiH u posljednjih 17 godina.

Javni poziv za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada u 2017. godini

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br: 6/17), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2017.godinu broj:  11-14-4610-1/17 od 24.04.2017.godine i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva za 2017. godinu broj: 11-14-4611-1/17 od 24.04.2017.godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  raspisuje: