+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Poslovne vijesti   

Projekat “NOVI PRISTUP”: Povećanje konkurentnosti na tržištu rada kroz stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju

Datum objave: 07.01.2019 14:45

Projekat “NOVI PRISTUP”: Povećanje konkurentnosti na tržištu rada kroz stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju

Trinaest nezaposlenih osoba sa područja općine Bužim započelo je programe provjere i verifikacije znanja te prekvalifikacije za zanimanja zavarivač, građevinski tehničar, zidar, tesar i keramičar, koji se realiziraju u okviru pilot projekta “NOVI PRISTUP – Jačanjem lokalne konkurentnosti radne snage do povećanja stope zaposlenosti”.

Projekat finansira Evropska unija, a cilj mu je doprinijeti ekonomskom razvoju područja općine Bužim kroz sistemski pristup problemu velike nezaposlenosti. U tom smislu, programi provjere i verifikacije znanja te prekvalifikacije nezaposlenih osoba su nastali kao rezultat ispitivanja potreba lokalnog tržišta rada u Bužimu, odnosno potreba lokalnih poslodavaca za radnom snagom određenog zanimanja.

Edin Kauković, jedan od polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje keramičar, smatra da je ovaj projekat pozitivna stvar za nezaposlene osobe i da bi trebalo češće implementirati slične projekte. Iako je već radio poslove keramičara duži niz godina, važno mu je bilo da stekne formalne kvalifikacije radi što boljeg pozicioniranja na tržištu rada. Kako je naveo, uspješna verifikacija njegovih vještina već mu je omogućila da dobije konkretne ponude za posao.

Program provjere i verifikacije znanja za nezaposlene osobe obaviće Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ iz Tešnja, dok će program prekvalifikacije obaviti Centar za obrazovanje odraslih – Gračanica.

Pilot projekat „NOVI PRISTUP“ implementira Udruženje Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva, a partneri su Općina Bužim, JU Služba za zapošljavanje USK – općinski Biro rada Bužim, JU Mješovita srednja škola „Hasan Musić“, Centar za obrazovanje odraslih – Gračanica te Širbegović Inženjering. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bužim jedno je od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se